Företagande

Företagande är ett av de mest traditionella sätten att sysselsätta sig själv. Det finns mycket information och stöd för dem som är intresserade av företagande.

I den här sektionen hittar du information om att starta ett företag och om hur du kan sysselsätta dig själv som företagare antingen på heltid eller som bisyssla. Om du är intresserad av utkomstskydd för arbetslösa som företagare, bekanta dig med sektionen Utkomstskydd för arbetslösa.

Om du är företagare och blivande arbetsgivare, bekanta dig med de andra sektionerna riktade till målgruppen Arbetsgivare och företagare.

Information och tjänster som gäller till exempel företagsformer eller företagsutveckling har däremot samlats i webbtjänsten Suomi.fi.

Försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Syftet med försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare är att utreda om det ekonomiska stödet som betalas för lönekostnader påverkar anställandet av företagarens första arbetstagare. Målet med försöket är att sänka företagares tröskel att rekrytera, skapa nya arbetsgivarföretag samt främja företagens tillväxt och sysselsättning.

Tjänsten Sysselsätt skickligt

Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri tjänst som ger företagare råd om anskaffning av arbetskraft och arbetsgivarskap.Målet är att företagaren går vidare och skaffar arbetskraft och att eventuella anställnings- eller avtalsförhållanden börjar bra.

Tjänsten anpassas efter den metod att skaffa arbetskraft som passar företaget bäst. 

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: