Företagande

Företagande är ett av de mest traditionella sätten att sysselsätta sig själv. Det finns mycket information och stöd för dem som är intresserade av företagande.

I den här sektionen hittar du information om att starta ett företag och om hur du kan sysselsätta dig själv som företagare antingen på heltid eller som bisyssla. Om du är intresserad av utkomstskydd för arbetslösa som företagare, bekanta dig med sektionen Utkomstskydd för arbetslösa.

Om du är företagare och blivande arbetsgivare, bekanta dig med de andra sektionerna riktade till målgruppen Arbetsgivare och företagare.

Information och tjänster som gäller till exempel företagsformer eller företagsutveckling har däremot samlats i webbtjänsten Suomi.fi.

Uppdaterad: