Intyg över partiell arbetsförmåga gynnar både den arbetssökande och arbetsgivaren

Nyheter

Syftet med intyget över partiell arbetsförmåga är att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra arbetssökande och minska arbetsgivarens rekryteringströskel.

När en partiellt arbetsför arbetssökande sysselsätts hos en stor arbetsgivare och lämnar ett intyg över sin partiella arbetsförmåga till arbetsgivaren, minskar riskerna i anslutning till arbetstagarens eventuella invalidpension för arbetsgivarens del.  

Med en stor arbetsgivare avses en arbetsgivare som är försäkrad i ett arbetspensionsbolag och vars lönesumma överstiger två miljoner euro per år. 

Arbetssökande, lämna in intyget till din arbetsgivare 

Ett intyg över din partiella arbetsförmåga underlättar din sysselsättning hos en stor arbetsgivare.  

Om du är kund hos AN-tjänsterna kan du lämna in ett läkarutlåtande eller -intyg om en skada eller sjukdom som påverkar dina möjligheter att få arbete till AN-byrån eller kommunförsöket. När du sysselsätts hos en stor arbetsgivare får du ett intyg från AN-byrån eller kommunförsöket om att du har antecknats som partiellt arbetsför arbetssökande i AN-tjänsternas kundregister. Därefter måste du lämna in intyget till din arbetsgivare. 

Arbetsgivare, förvara intyget för framtiden 

Om du är en stor arbetsgivare och ska anställa en partiellt arbetsför person som är arbetssökande vid AN-byrån eller kommunförsöket, ska din nya arbetstagare när anställningsförhållandet inleds be AN-byrån eller kommunförsöket om ett intyg över att personen har antecknats som partiellt arbetsför arbetssökande i AN-tjänsternas kundregister. Därefter ska den partiellt arbetsföra personen lämna intyget till dig och du som är arbetsgivare ska förvara intyget. 

Om en partiellt arbetsför arbetstagares arbetsförmåga försämras så mycket under de fem första åren i arbete att hen måste gå i invalidpension, ska du lämna det intyg du fått av arbetstagaren till ditt arbetspensionsförsäkringsbolag så att personens invalidpension inte påverkar din arbetspensionsavgiftsklass.  

Din avgiftsklass för arbetspensionsavgiften (ArPL) fastställs genom att jämföra din risk för arbetsoförmåga med den genomsnittliga risken. I beräkningen jämförs beloppet av tidigare beviljade invalidpensioner med ArPL-beloppet i genomsnitt. 

Läs mer

Todistus suurtyönantajalle osatyökykyisyydestä (vates.fi, på finska)