Todistus osatyökykyisyydestä hyödyttää sekä työnhakijaa että työnantajaa

Uutinen

Osatyökykyisyyttä koskevan todistuksen tarkoituksena on helpottaa osatyökykyisen työnhakijan työllistymistä ja pienentää työnantajan rekrytointikynnystä.

Kun osatyökykyinen työnhakija on työllistymässä suurtyönantajan palvelukseen ja toimittaa työnantajalle todistuksen osatyökykyisyydestään, työntekijän mahdolliseen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen liittyvät riskit pienenevät työnantajan osalta.  

Suurtyönantajalla tarkoitetaan työeläkeyhtiössä vakuutettua työnantajaa, jonka palkkasumma on yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa. 

Työnhakija, toimita todistus työnantajallesi 

Todistus osatyökykyisyydestäsi helpottaa työllistymistäsi suurtyönantajalle.  

Jos olet TE-palveluiden asiakas, voit toimittaa TE-toimistoon tai kuntakokeiluun lääkärinlausunnon tai -todistuksen vammasta tai sairaudesta, joka vaikuttaa mahdollisuuksiisi saada työtä. Kun olet työllistymässä suurtyönantajan palvelukseen, saat TE-toimistosta tai kuntakokeilusta todistuksen siitä, että sinut on merkitty TE-palveluiden asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Tämän jälkeen sinun täytyy toimittaa todistus työnantajallesi. 

Työnantaja, säilytä todistus tulevaisuuden varalle 

Jos olet suurtyönantaja ja olet palkkaamassa TE-toimistossa tai kuntakokeilussa työnhakijana olevan osatyökykyisen henkilön, uuden työntekijäsi täytyy pyytää työsuhteen alkaessa TE-toimistosta tai kuntakokeilusta todistus siitä, että hänet on merkitty TE-palveluiden asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Tämän jälkeen osatyökykyisen henkilön täytyy toimittaa todistus sinulle, ja työnantajana sinun täytyy säilyttää todistus. 

Jos osatyökykyisen työntekijän työkyky heikkenee työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana siinä määrin, että hänen täytyy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, toimita työntekijältä saamasi todistus työeläkevakuutusyhtiöllesi, jotta henkilön työkyvyttömyyseläke ei vaikuta työeläkemaksuluokkaasi.  

Työeläkemaksun (TyEl) maksuluokkasi määritellään vertaamalla työkyvyttömyysriskiäsi keskimääräiseen riskiin. Laskennassa verrataan aiemmin myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrää TyEl:n keskimääräiseen määrään. 

Lue lisää 

Todistus suurtyönantajalle osatyökykyisyydestä (vates.fi)