Ansökan om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen förnyas – bekanta dig med det elektroniska ansökningssättet

Nyheter

Arbetsgivare kan beviljas stöd för specialarrangemang om en skada eller sjukdom hos den som ska anställas eller redan är anställd förutsätter nya arbetsredskap eller möbler, ändringsarbeten på arbetsplatsen eller hjälp i arbetet av andra arbetstagare.

Stödet som beviljas för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen är högst 4 000 euro per person. Det ska sökas inom en månad från att arbetsredskapen anskaffats eller ändringsarbetena gjorts. Stödet kan också beviljas på förhand.

Den som anställs kan också behöva hjälp med arbetsuppgifterna på grund av skada eller sjukdom. Ersättning för hjälp av en annan arbetstagare beviljas för högst 20 arbetstimmar i månaden under högst 18 månader. Stödet på 20 euro i timmen betalas månatligen i efterskott enligt de realiserade arbetstimmarna.

Så här ansöker du om stöd och utbetalning

Du kan ansöka om stöd den 28 november 2023 via e-tjänster endast elektroniskt. Användningen av pappersblanketter slopas helt och hållet. I e-tjänsten loggar du in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fyll i ansökan och lägg till de bilagor som behövs via servicemenyn i e-tjänsten. E-tjänstens interna anvisningar underlättar ifyllandet av ansökan. Ansök också om utbetalning av stöd i e-tjänsten i enlighet med beslutet du fått.

I e-tjänsten kan ansökan lämnas in av en bemyndigad person. För organisationens räkning kan personer som har en befintlig fullmakt att sköta ärenden eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter uträtta ärenden utan särskild fullmakt.

De personer som fått fullmakt sköter ärenden i e-tjänsten för sin organisations räkning via Suomi.fi-identifikation. Tjänsten kontrollerar rätten att uträtta ärenden i samband med inloggningen.

Läs mer

En funktionsnedsättnings eller sjukdoms inverkan på arbetsförmågan (partiell arbetsförmåga)

Mer information

Bekanta dig med stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen och dess elektroniska ansökan (palveluportaali.keha-keskus.fi)