Työolosuhteiden järjestelytuen hakeminen uudistuu – tutustu sähköiseen hakutapaan

Uutinen

Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden. Sitä on haettava kuukauden kuluessa, kun työtarvikkeet on hankittu tai muutostyöt tehty. Tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon.

Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita myös apua työtehtävissä.  Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella.

Näin haet tukea ja sen maksatusta

Voit hakea tukea 28.11.2023 asiointipalvelun kautta vain sähköisellä lomakkeella. Paperilomakkeiden käytöstä luovutaan kokonaan. Asiointipalveluun kirjaudut henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakemus ja lisää siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet helpottavat hakemuksen täyttöä. Hae myös tuen maksatusta asiointipalvelussa saamasi päätöksen mukaisesti.

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Organisaation puolesta voivat asioida ilman Suomi.fi-palvelussa erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Palvelu tarkistaa asiointioikeuden kirjautumisen yhteydessä.

Lue lisää

Vamman tai sairauden vaikutus työkykyyn (osatyökykyisyys)

Aiheesta muualla

Tutustu työolosuhteiden järjestelytukeen ja sen sähköiseen hakemiseen (palveluportaali.keha-keskus.fi)