Verktyget Tillgång till och matchning av arbetskraft har publicerats för alla medborgare

Nyheter

UF-centrets projekt för ledning genom information inom AN- och KOTO-tjänsterna har publicerat verktyget Tillgång till och matchning av arbetskraft på dataplattformen Mylly.

Applikationen erbjuder omfattande information om arbetsmarknads- och matchningssituationen i olika regioner. Applikationen är öppen för alla som använder Jobbmarknaden och ingen separat identifiering behövs. Senare kommer applikationen att överföras som en del av informationsportalen Jobbmarknaden Data som håller på att utvecklas vid UF-centret. I portalen finns från och med 2025 också aktuell information om utvärderingen av AN- och KOTO-tjänsternas resultat och verkställande samt verktyg som möjliggör jämförelse mellan arbetskraftsmyndigheterna.

Med hjälp av applikationen kan man bland annat få en aktuell uppfattning om arbetsmarknadssituationens utveckling i NTM-områdena och landskapen. Den ger detaljerad information om till exempel yrken som lider av arbetskraftsbrist. Dessutom kan man med hjälp av den utreda i vilka yrken det finns överutbud av arbetskraft eller matchningsproblem, dvs. situationer där arbetslöshet och lediga arbetsplatser möts på ett utmanande sätt. Rapporten är också till nytta för arbetssökande som kan få information om sysselsättningsmöjligheterna till exempel som stöd för att granska den egna arbetsmarknadssituationen.

Rapporten innehåller heltäckande information om olika yrkesgruppers sysselsättningssituation, mängden arbetskraft, lediga arbetsplatser och löner. Uppgifterna härstammar från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik, Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, Undersökningen om lediga arbetsplatser, Lönestrukturstatistik samt Inkomstregistrets statistik över löner. Rapporten kombinerar dessa uppgifter från olika register och uppgifterna är tillgängliga från och med juli 2014.

Du har tillgång till mångsidiga visualiseringar, såsom kartbilder, Beveridge-kurvor, yrkesförteckningar och stapeldiagram som hjälper dig att gestalta arbetsmarknadssituationen tydligt och visuellt. Med hjälp av dessa visualiseringar kan du åskådliggöra skillnaderna i tillgången på arbetskraft i olika regioner och yrken samt granska lönenivån inom yrkena och särdragen hos lediga arbetsplatser. På sidan finns också en kort introduktionsvideo som stöder användningen av appen.

Läs mer om verktyget på Jobbmarknadens temasida.

Tillgång till och matchning av arbetskraft

Du kan också gå direkt till appen.

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -raportti (på finska, app.powerbi.com)

Mer information om ledning genom information och verktyget Tillgång och matchning av arbetskraft

Santtu Sundvall
Projektchef
Ledning genom information i AN- och KOTO-tjänster
santtu.sundvall@ely-keskus.fi

Eero Janhonen
Projektchef
Rapportering och stöd för ledning genom information
eero.janhonen@ely-keskus.fi

UF-centrets tjänster för ledning genom information
tietopalvelu.keha@ely-keskus.fi