Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -työkalu julkaistu kaikkien kansalaisten käyttöön

Uutinen

​​​​​​​KEHA-keskuksessa toimiva TE- ja koto-palveluiden tiedolla johtaminen -hanke on julkaissut Mylly-tietoalustalla Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -työkalun.

Sovellus tarjoaa laajasti tietoa eri alueiden työmarkkina- ja kohtaantotilanteesta. Sovellus on avoin kaikille Työmarkkinatorin käyttäjille ilman erillistä tunnistautumista. Myöhemmin sovellus tullaan siirtämään osaksi KEHA-keskuksessa kehitteillä olevaa Tietotyömarkkinatori-tietoportaalia. Portaalin alta löytyvät vuodesta 2025 eteenpäin myös ajantasaiset tiedot TE- ja koto-palveluiden tuloksellisuuden ja toimeenpanon arvioinnista sekä työvoimaviranomaisten vertailun mahdollistavat työkalut.

Sovelluksen avulla voi muun muassa saada ajankohtaisen käsityksen työmarkkinatilanteen kehityksestä ELY-alueilla ja maakunnissa. Se tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi työvoimapulasta kärsivistä ammateista. Lisäksi sen avulla voi selvittää, missä ammateissa on työvoiman ylitarjontaa tai kohtaanto-ongelmia, eli tilanteita, joissa työttömyys ja avoimet työpaikat kohtaavat haasteellisesti. Raportti on myös hyödyllinen työnhakijoille, jotka voivat saada tietoa työllistymismahdollisuuksista esimerkiksi oman työmarkkinatilanteen tarkastelun tueksi.

Raportti sisältää kattavasti tietoa eri ammattiryhmien työllisyystilanteesta, työvoiman määrästä, avoimista työpaikoista ja palkoista. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon, Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, Avoimet työpaikat -tilastoon, Palkkarakenne-tilastoon ja Tulorekisterin palkkojen tilastoon. Raportti yhdistelee näitä eri rekistereistä saatuja tietoja, ja tietoja on saatavilla vuodesta 2014 heinäkuusta lähtien.

Käytettävissäsi on monipuolisia visualisointeja, kuten karttakuvia, Beveridge-kuvioita, ammattilistauksia ja palkkikaavioita, jotka auttavat hahmottamaan työmarkkinatilannetta selkeästi ja visuaalisesti. Näiden visualisointien avulla voit havainnollistaa työvoiman saatavuuden eroja eri alueilla ja ammateissa sekä tarkastella ammattien palkkatasoa ja avoimien työpaikkojen piirteitä. Sivulta löytyy myös lyhyt perehdytysvideo sovelluksen käytön tueksi.

Lue lisää työkalusta Työmarkkinatorin teemasivulta.

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto

Voit mennä myös suoraan sovellukseen.

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -raportti (app.powerbi.com)

Lisätietoja tiedolla johtamisesta ja Työvoiman saatavuus ja kohtaanto-työkalusta

Santtu Sundvall
Hankepäällikkö
TE- ja koto-palveluiden tiedolla johtaminen
santtu.sundvall@ely-keskus.fi

Eero Janhonen
Projektipäällikkö
Raportointi ja tiedolla johtamisen tuki
eero.janhonen@ely-keskus.fi

KEHA-keskuksen tiedolla johtamisen palvelut
tietopalvelu.keha@ely-keskus.fi