Nytt på Jobbmarknaden: Identifieringstjänsten Sinuna öppnar Jobbmarknadens egenskaper för experter som aktivt söker arbete i Finland

Nyheter

Vi har lagt till ett alternativt identifieringssätt på Jobbmarknaden för dem som inte kan använda Suomi.fi-identifikation.

På Jobbmarknaden identifierar man sig i regel med hjälp av den riksomfattande Suomi.fi-identifikationen. Om användaren är medborgare i ett annat EU-land än Finland använder hen eIDAS-identifikation som främsta identifieringssätt. Via Suomi.fi-identifikationen kommer man också åt eIDAS. Det finns dock sådana användare, till exempel experter som aktivt vill arbeta i Finland, för vilka stark autentisering inte är möjlig.

När experter från utlandet som söker arbete i Finland använder identifieringstjänsten Sinuna som används på Jobbmarknaden, kan de skapa en jobbsökningsprofil och utnyttja Jobbmarknadens AI-baserade matchningsfunktioner. På så sätt främjar Jobbmarknadens egenskaper allt bättre invandringen av experter och stöder den internationella rekryteringen.

Identifiering med Sinuna-tjänsten grundar sig på användarnamn och en engångskod som kommer till e-posten. Användarens integritetsskydd är också garanterat, eftersom Sinuna inte samlar in eller förmedlar överflödig information om användaren. Tjänsten tillhandahålls av Finlands Identifieringsandelslag som är en ideell organisation.

Sinuna-identifikationen på Jobbmarknaden är avsedd för dem som inte har möjlighet till stark autentisering. Med Sinuna-identifiering kan du inte använda myndighetstjänster eller anmäla en hushållsarbetsplats. Stark autentisering används för arbetsgivartjänsterna även i fortsättningen.

Identifiering på Jobbmarknaden