Identifiering på Jobbmarknaden

På Jobbmarknaden identifierar man sig i regel med hjälp av den riksomfattande Suomi.fi-identifikationen. För de användare som inte har möjlighet till stark autentisering används identifieringstjänsten Sinuna.

På Jobbmarknaden kan användarna bläddra bland datainnehåll och arbetsplatser utan att logga in i tjänsten. När användaren vill skapa en jobbsökningsprofil eller publicera en arbetsplatsannons ska hen ändå identifiera sig på Jobbmarknaden. Identifieringen sker i regel med hjälp av Suomi.fi-identifieringstjänsten. Om användaren är medborgare i ett annat EU-land än Finland använder hen eIDAS-identifikation som främsta identifieringssätt. Via Suomi.fi-identifikationen kommer man också åt eIDAS. 

Om användaren inte har möjlighet att använda Suomi.fi-identifikation går det att logga in i tjänsten med identifieringstjänsten Sinuna. Med Sinuna-identifikationen kan användaren skapa en jobbsökningsprofil och söka lämpliga arbetsplatser men inte uträtta myndighetsärenden, använda arbetsgivartjänster eller anmäla hushållsarbetsplatser.

Suomi.fi-identifikation 

Suomi.fi-identifikation är en riksomfattande tjänst för stark autentisering. Med hjälp av tjänsten kan kunden logga in i finländska elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen. Identifikationen används i alla tjänster där användarens identitet måste kontrolleras. Det är datasäkert att använda de elektroniska tjänsterna efter att identifieringen är gjord. 

Identifieringen på Jobbmarknaden sker i regel via Suomi.fi-tjänsten. Inloggning på Jobbmarknaden kan göras med finländska bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. Dessutom används identifieringssätt för utländska medborgare.  

På Jobbmarknaden kan du alltså identifiera dig med 

  • finländska bankkoder, 
  • mobilcertifikat, 
  • certifikatkort, 
  • sådana identifieringsverktyg från andra länder som har godkänts för gränsöverskridande identifiering i Europa.

Suomi.fi-tjänsten erbjuder många olika sätt att identifiera sig på. Det finns dock i synnerhet internationella experter som inte kan identifiera sig med finländska eller utländska identifieringssätt. För dem används identifieringstjänsten Sinuna på Jobbmarknaden.  

Alternativ identifieringstjänst Sinuna 

Obs! Autentisering med hjälp av Sinuna-identifikationen upphör i slutet av februari och ersätts av ett annan identifieringssätt. Du kan tills vidare fortsätta att använda Jobbmarknaden med hjälp av Sinuna-identifikationen. Dina profiluppgifter kvarstår även i det nya inloggningssystemet, ifall du använder dig av samma e-postadress vid identifieringen.

Sinuna-identifikation gör det möjligt att identifiera sig på Jobbmarknaden för de användare som inte har möjlighet till stark autentisering. Tjänsten tillhandahålls av Finlands Identifieringsandelslag som är en ideell organisation. 

Identifiering med Sinuna-tjänsten grundar sig på en användarnamn och en engångskod som kommer till e-posten. Användarens integritetsskydd är garanterat, eftersom Sinuna-tjänsten inte samlar in eller förmedlar överflödig information om användaren. 

Sinuna-identifikation på Jobbmarknaden är endast avsett för dem som inte har möjlighet till stark autentisering. 

En användare som identifierat sig via Sinuna kan 

  • skapa en jobbsökningsprofil, 
  • få arbetsplatsförslag som baserar sig på profilens uppgifter och 
  • dela jobbsökningsprofilen i EURES-tjänsten. 

Eftersom uträttandet av myndighetsärenden i Finland kräver stark autentisering är det inte möjligt att uträtta myndighetsärenden via webbtjänsten för dem som identifierat sig via Sinuna. För dem som har identifierat sig via Sinuna är det inte heller möjligt att kopiera jobbsökningsprofilen till myndighetsärenden. Dessutom har uppgörandet av en arbetsplatsannons för hushållsarbetsgivare uteslutits för användare som identifierat sig via Sinuna. Om användaren skapar en jobbsökningsprofil med Sinuna-identifikation och senare vill övergå till att använda Suomi.fi-identifikation, överförs inte tidigare skapade uppgifter med användaren utan de måste skapas på nytt.

Logga in
Mer information

Uppdaterad: