Identifiering på Jobbmarknaden

På Jobbmarknaden identifierar man sig i regel med hjälp av den riksomfattande Suomi.fi-identifikationen. Användare som inte har möjlighet till stark autentisering kan logga in på Jobbmarknaden med e-post.

På Jobbmarknaden kan användarna bläddra bland datainnehåll och arbetsplatser utan att logga in i tjänsten. När användaren vill skapa en jobbsökningsprofil eller publicera en arbetsplatsannons ska hen ändå identifiera sig på Jobbmarknaden. Identifieringen sker i regel med hjälp av Suomi.fi-identifieringstjänsten. Om användaren är medborgare i ett annat EU-land än Finland använder hen eIDAS-identifikation som främsta identifieringssätt. Via Suomi.fi-identifikationen kommer man också åt eIDAS. 

Om användaren inte har möjlighet att använda Suomi.fi-identifikation går det att logga in i tjänsten med e-post. Med e-postinloggning kan användaren skapa en jobbsökningsprofil och söka lämpliga arbetsplatser men inte uträtta myndighetsärenden, använda arbetsgivartjänster eller anmäla hushållsarbetsplatser.

Suomi.fi-identifikation 

Suomi.fi-identifikation är en riksomfattande tjänst för stark autentisering. Med hjälp av tjänsten kan kunden logga in i finländska elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen. Identifikationen används i alla tjänster där användarens identitet måste kontrolleras. Det är datasäkert att använda de elektroniska tjänsterna efter att identifieringen är gjord. 

Identifieringen på Jobbmarknaden sker i regel via Suomi.fi-tjänsten. Inloggning på Jobbmarknaden kan göras med finländska bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. Dessutom används identifieringssätt för utländska medborgare.  

På Jobbmarknaden kan du alltså identifiera dig med 

  • finländska bankkoder, 
  • mobilcertifikat, 
  • certifikatkort, 
  • sådana identifieringsverktyg från andra länder som har godkänts för gränsöverskridande identifiering i Europa.

Suomi.fi-tjänsten erbjuder många olika sätt att identifiera sig på. Det finns dock i synnerhet internationella experter som inte kan identifiera sig med finländska eller utländska identifieringssätt. De kan använda e-postinloggning.  

Logga in med e-post

Obs! Autentisering med hjälp av Sinuna-identifikationen har upphört och ersätts av e-postinloggning. Om du tidigare har använt Sinuna-identifikation och använder samma e-postadress vid e-postinloggning, kvarstår dina profiluppgifter även i det nya inloggningssystemet.

E-postinloggning gör det möjligt att identifiera sig på Jobbmarknaden för de användare som inte har möjlighet till stark autentisering. Inloggning med e-post grundar sig på en engångskod som kommer till e-posten. Användarens integritetsskydd är garanterat, eftersom tjänsten inte samlar in eller förmedlar överflödig information om användaren. 

E-postinloggning på Jobbmarknaden är endast avsett för dem som inte har möjlighet till stark autentisering. 

En användare som identifierat sig via e-post kan 

  • skapa en jobbsökningsprofil, 
  • få arbetsplatsförslag som baserar sig på profilens uppgifter och 
  • dela jobbsökningsprofilen i EURES-tjänsten. 

Eftersom uträttandet av myndighetsärenden i Finland kräver stark autentisering är det inte möjligt att uträtta myndighetsärenden via webbtjänsten för dem som identifierat sig via e-post. För dem som har loggat in via e-post är det inte heller möjligt att kopiera jobbsökningsprofilen till myndighetsärenden. Dessutom har uppgörandet av en arbetsplatsannons för hushållsarbetsgivare uteslutits för användare som identifierat sig via e-post. Om användaren skapar en jobbsökningsprofil med e-postinloggning och senare vill övergå till att använda Suomi.fi-identifikation, överförs inte tidigare skapade uppgifter utan de måste skapas på nytt.

Logga in
Mer information

Uppdaterad: