Mentornätverket vid kompetenscentret för sociala företag sammanför experter och företagare inom branschen

Nyheter

Målet med mentornätverket som bildats av kompetenscentret för sociala företag är att svara på den samhälleliga företagarens stödbehov och erbjuda personlig assistans.

Sociala företag är företag som strävar efter att lösa samhälleliga utmaningar med hjälp av affärsverksamhet. Målet kan till exempel vara att minska äldre personers ensamhet, förebygga marginalisering bland unga eller minska matavfallet.

På grund av sin samhälleliga genomslagskraft är de samhälleliga företagarnas behov annorlunda jämfört med traditionella företag. Företagaren är tvungen att balansera mellan affärsverksamhetens lagbundenheter och förtjänstmodellens funktion samt de egna värderingarna och det samhälleliga målet.

Mentornätverket som bildas av kompetenscentret för sociala företag strävar efter att sammanföra experter som känner till särdragen i samhälleligt företagande och nya företagare som behöver stöd eller som utvecklar sin affärsverksamhet.

Mentorsverksamheten är ett frivilligt sätt att stöda den samhälleliga företagarens kompetens och yrkesmässiga tillväxt. Där delar mentorn med sig av sin kompetens och erfarenhet till företagaren.

Läs mer om mentornätverkets verksamhet i nyheten om Kompetenscentret för sociala företag.

Mentorit yhteiskunnallisen yrittäjän tukena (yyo.fi, på finska)