Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen mentoriverkosto tuo yhteen alan asiantuntijat ja yrittäjät

Uutinen

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen muodostaman mentoriverkoston tavoitteena on vastata yhteiskunnallisen yrittäjän tukitarpeisiin ja tarjota henkilökohtaista apua.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita liiketoiminnan keinoin. Tavoite voi olla esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen tai ruokajätteen vähentäminen.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteensa takia yhteiskunnallisen yrittäjän tarpeet ovat erilaisia perinteisiin yrityksiin verrattuna. Yrittäjä joutuu tasapainoilemaan liiketoiminnan lainalaisuuksien ja ansaintamallin toimivuuden sekä omien arvojen ja yhteiskunnallisen päämäärän välillä.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen muodostama mentoriverkosto pyrkii tuomaan yhteen yhteiskunnallisen yrittäjyyden erikoispiirteet tuntevat asiantuntijat ja tukea kaipaavat uudet tai liiketoimintaansa kehittävät yrittäjät.

Mentoritoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuva tapa tukea yhteiskunnallisen yrittäjän osaamista ja ammatillista kasvua. Siinä mentori jakaa osaamistaan ja kokemustaan mentoroitavan käyttöön.

Lue lisää mentorointiverkoston toiminnasta Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen uutisesta.

Mentorit yhteiskunnallisen yrittäjän tukena (yyo.fi)