Yrkesinfo

Yrkesinfo är avsedd för alla som är intresserade av arbetslivet och här hittar du information till stöd för yrkesval och karriärplanering.

I Yrkesinfo finns beskrivningar på yrken och yrkesområden, och du kan läsa intervjuer med personer som arbetar i olika yrken.

Tillgång till arbetskraft och matchning

Rapporten innehåller branschspecifik information om olika yrken. Du kan hitta information om efterfrågan, utbud och problem med matchning.

Läs mer

Tjänster

Intervjuer