Guard

Intervjuer Publicerad

"En väktare måste lita på sina färdigheter. Det väsentliga i mitt arbete är tålamod och förmåga att bemöta olika individer och diskutera med dem så att hotfulla situationer inte tillspetsas."

Vartija Berivan Suleiman
  • Berivan Suleiman
  • Väktare i Avarn Security Oy.
  • Har avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen vid Stadin ammattiopisto.
  • Tre års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag arbetar som väktare och ordningsvakt. Till mina uppgifter hör att skydda personer, upprätthålla ordningen, trygga säkerheten samt förebygga brott och olyckor.

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Ända sedan jag var barn har jag drömt om att arbeta med myndighetsuppgifter, till exempel som polis, gränsbevakare eller väktare. I Finland fick jag möjlighet att förverkliga en del av min dröm och började arbeta som väktare. Jag väntar ännu på att få finskt medborgarskap för att kunna söka till Polisyrkeshögskolan.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

Mina arbetsdagar är varierande och det ingår mycket kundservice i dem. Till en typisk arbetsdag hör övervakning och tryggande av säkerheten vid bevakningsobjektet. En del av dagarna är tyngre, särskilt när människor inte är samarbetsvilliga och när krävande situationer uppstår.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Jag arbetar i olika miljöer eftersom bevakningsobjekten varierar. Jag arbetar morgon- och kvällsskift. Till skillnad från de flesta väktarna gör jag inga nattskift av familjeskäl. 

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

En väktare måste lita på sina färdigheter. Det väsentliga i mitt arbete är tålamod och förmåga att bemöta olika individer och diskutera med dem så att hotfulla situationer inte tillspetsas. Jag hör ofta negativa och kränkande kommentarer, men dem måste jag kunna ignorera. Den egna attityden har stor betydelse.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med det här yrket är arbetskamraterna och att få lära sig färdigheter som kan vara till hjälp även i det civila livet, eftersom till exempel utvecklingen av muntliga färdigheter förbättrar självförtroendet.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Responsen från missnöjda kunder känns tung. Som utlänning hör jag ibland rasistiska kommentarer som jag måste stå ut med.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli guard?

Man får aldrig veta vilket yrke som passar en själv om man inte prövar på olika alternativ. En väktare ska komma ihåg att vara tålmodig, eftersom arbetet är krävande särskilt i början. Med tiden blir arbetet lättare om man inte genast ger upp.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Jag hoppas att framtiden är ljus. Åtminstone verkar bevakningsföretagen växa, så det kommer sannolikt att finnas arbete även i framtiden.

Dela artikeln