Landsansvarig för växtskydd

Intervjuer Publicerad

"Det bästa med mitt arbete är samarbetet med odlare och handlare. Det handlar om gemensam problemlösning, vilket förutsätter att jag hela tiden är med min tid. Inom denna bransch är lång arbetserfarenhet till nytta. Jag njuter också av att få åka runt i Finland på sommaren. Odlarna som tar emot mig på gårdarna är nästan utan undantag trevliga, lättillgängliga och uppriktiga."

Agronomi Minni Tapola
  • Minni Tarkkanen
  • Landsansvarig för växtskydd (Advisory Representative and Country Coordinator) i Bayer.
  • Har utexaminerats till agronomie- och forstmagister från Helsingfors universitet samt avlagt det nödvändiga antalet studier i agronomi för agronom.
  • 13 års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med. 

Jag är ansvarig för växtskyddet i ett internationellt företag som heter Bayer. Jag ansvarar för försäljningen av Bayers växtskyddsprodukter till jordbruksaffärer. De växtskyddsmedel jag säljer är avsedda att användas på åkrarna för att odlarna ska få en så högklassig skörd som möjligt.

Hur har du hamnat i det yrke du valt? 

I gymnasiet var jag intresserad av biologi. Det enda osäkra var om jag efter gymnasiet skulle söka till biologistudier eller studier inom jord- och skogsbruksvetenskaper. Jag hamnade i den senare.

Jag genomförde praktik inom jord- och skogsbruksvetenskap på Hauho provjordbruk. I och med praktiken blev jag allt mer intresserad av jordbruk och i synnerhet av växtpatologi. Inom växtpatologi, dvs. växtsjukdomsläran, undersöks växternas hälsa, sjukdomar och medicineringen av dem. Till skillnad från många studerande inom branschen kommer jag inte själv från en lantgård.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka. 

Mina arbetsveckor varierar beroende på årstid. Från april till september besöker jag åkrar där man använt Bayers preparat. Jag ansvarar för hela området söder om Uleåborg, så arbetet omfattar mycket bilkörning. Under växtperioden ger jag också odlarna råd per telefon.  Odlarna kan till exempel fundera på vilket preparat som har effekt på vissa ogräs eller vilken tidpunkt som är bäst för besprutningen.

Under vintersäsongen är mitt arbete mest kontorsarbete. Då för man försäljningsförhandlingar med jordbruksaffärerna, förbereder marknadsföringsmaterial och planerar åtgärder för att främja försäljningen. Dessutom deltar jag i evenemang och utbildningar för odlare och håller produktpresentationer.

I hurdan arbetsmiljö eller vilka arbetstider arbetar du? 

Till den landsansvariges uppgifter hör både kontorsarbete och arbete utomhus. Under vintersäsongen, när jag gör pappersarbete, arbetar jag dagtid med undantag av några kvällsevenemang. På våren och sommaren under åkerrundturerna är arbetsdagarna långa och resorna sker dagligen. Jag kan åka från Esbo till Österbotten på morgonen och komma tillbaka på kvällen. Lyckligtvis får jag i stor utsträckning själv skapa mina egna tidsplaner.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket? 

Som agronom kan man arbeta med mycket olika uppgifter, så det krävs ofta kompetens inom något specialområde. Intresset och en positiv inställning till den finländska matproduktionen fungerar som motivationskällor i arbetet. Jag arbetar med försäljning, men med enbart försäljningsanda klarar jag inte av detta arbete. Inom jordbrukssektorn grundar sig försäljningen på en stark expertis där man måste känna till produkter, ogräs, skadedjur och växtföljd. Arbetet kräver utåtriktad verksamhet, eftersom en stor del av arbetet innebär växelverkan med jordbrukarna.

Vad är det bästa med ditt yrke? 

Det bästa med mitt arbete är samarbetet med jordbrukare och handlare. Det är problemlösning tillsammans, vilket förutsätter att jag hela tiden är med min tid. Lång arbetserfarenhet inom branschen är till nytta. Jag njuter också av att få åka runt i Finland på sommaren. Odlarna som tar emot mig på gårdarna är nästan utan undantag trevliga, lättillgängliga och uppriktiga.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande? 

Det känns utmanande att en del av regleringen av den gröna omställningen strider mot min egen erfarenhet från arbetet. Jag är rädd att regleringen av bekämpningsmedel driver den inhemska matproduktionen till stora svårigheter. Det är förbjudet att använda preparat som är viktiga för många gårdar, även om de används mycket måttligt i Finland. Samtidigt importeras mat från länder där bekämpningsmedel som är förbjudna hos oss är tillåtna. Denna motsägelse gör mig frustrerad.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en agronom? 

Om branschen intresserar rekommenderar jag att du söker dig till branschen oberoende av ålder eller bakgrund. Agronomstuderande har ofta olika åldrar och bakgrund, så var och en hittar säkert likasinnade sällskap. Om man har blivit antagen till studier inom branschen rekommenderar jag att man modigt söker sig till intressanta praktikplatser. Agronomkretsarna är små, så det lönar sig att bilda nätverk. Jag är positivt förvånad över det goda klimatet som råder bland dem som arbetar i branschen.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke? 

Agronomernas framtid ser bra ut, eftersom matproduktion alltid behövs. Man kan förbättra sina egna sysselsättningsmöjligheter genom att skaffa sig kompetens om något som anses öka sin betydelse i framtiden. Sådana kompetenser kan vara till exempel digi farming eller precisionsodling.

Dela artikeln