Barnmorska

Yrke Publicerad

Barnmorskans uppgift är att handleda väntande mammor, hjälpa till under förlossningen samt vårda mamman och barnet efter förlossningen. I sista hand riktas arbetet till hela familjen. Till uppgifterna hör också bland annat vård av kvinnosjukdomar, preventivrådgivning, familjeplanering och vård av barnlöshet. Barnmorskor arbetar bland annat på mödra- och preventivrådgivningar vid hälsovårdscentraler samt på sjukhus. Detta självständiga och ansvarsfulla arbete förutsätter goda färdigheter vad gäller växelverkan och människorelationer, handfärdighet samt en förmåga att fatta beslut.

På sjukhusets förlossningsavdelning svarar barnmorskan ofta ensam för alla skeden i förlossningen, sköter förlossningen och det nyfödda barnet. Efter förlossningen följer barnmorskan med tillståndet hos modern och barnet. Barnmorskorna deltar också i screeningundersökningar och massundersökningar av t.ex. cancer i livmodermunnen.

Arbetet förutsätter händighet, finkänslighet och sensitivitet. Vid sjukhusen är arbetet i allmänhet treskiftsarbete, på andra arbetsplatser regelbundet dagarbete. Barnmorskeexamen kan avläggas vid yrkeshögskola.

Terveyskeskusten äitiys- ja ehkäisyneuvolat, sairaalat ja lapsettomuusklinikat.

Bläddra bland jobbannonser: Barnmorska

Kätilön työ on vastuullista, ja se painottuu terveyden edistämiseen sekä riski- ja ongelmatilanteiden mahdollisen varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Hoitotoimenpiteitä koskevia ratkaisuja on kyettävä tekemään sekä itsenäisesti että moniammatillisessa yhteistyössä. Ammatissa tarvitaan vahvaa teoreettista tietoa, päätöksentekokykyä, käden taitoja, ongelmaratkaisutaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja.

Kätilön työssä korostuu hienotunteisuus ja herkkyys aistia herkän ja intiimin elämäntilanteen tuomat muutokset ihmisessä. Kätilöllä tulee olla tilannetajua ja taitoja työskennellä eri tavoin reagoivien ihmisten kanssa.

Odottavat ja vastasynnyttäneet naiset perheineen tarvitsevat kätilöltä tietoa, tukea, myötäelämisen kykyä ja rohkaisua. Samaa sensitiivistä työskentelytapaa tarvitaan myös perhesuunnittelussa ja lapsettomuuden hoidossa sekä lapsensa menettäneiden ja naistentautia sairastavien naisten ja perheiden hoidossa.

Kätilön tulee huomioida työssään toiminnan eettiset näkökulmat ja asiakasturvallisuus. Sairaalassa työ on usein vuorotyötä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon kätilö (AMK).

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kätilö on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin. Kätilön tutkinnon suorittaneet saavat myös sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fI)

Medianlön

3499 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde