Brottspåföljdsanställd

Yrke Publicerad

Brottspåföljdsanställda arbetar med verkställighet av straffrättsliga påföljder på byråerna för samhällspåföljder, där de sköter verkställigheten av samhällspåföljder som utförs i frihet så som samhällstjänst. Yrket kräver bl.a. växelverkan och samarbetsförmåga samt kunskap om lagstiftning och bestämmelser inom branschen. Arbetsgivaren är Brottspåföljdsmyndigheten (RISE).

Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) 11 rikosseuraamuskeskusta, jotka muodostuvat alueellisesti toimivista vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.

Bläddra bland jobbannonser: Brottspåföljdsanställd

Rikosseuraamustyöntekijän ammatissa tarvitaan hyvää vankien tuntemusta sekä kykyä turvallisuusuhkien tunnistamiseen ja riskitilanteiden ennakointiin. Erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen, koska työ sisältää paljon keskustelua, tietojen antamista, ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi on tunnettava rikosseuraamus- ja sosiaalialan lainsäädäntöä sekä julkista ja yksityistä palvelujärjestelmää.

Ammatissa tarvitaan riittävät tiedot rikollisuuden syistä ja seurauksista, mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä sitoutumista rikosseuraamusalan tavoitteisiin. Rikosseuraamustyöntekijä tukee ja valvoo tuomittua, joten taito motivoida ja kannustaa on olennainen työssä. Selkeä kirjallinen ilmaisukyky on tarpeen suunnitelmia ja lausuntoja laatiessa. Verkostomainen työskentelytapa on tärkeä, sillä rikosseuraamustyöntekijä pitää yhteyttä muihin viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella rikosseuraamusalaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan sosionomi (AMK) -tutkinnon. Koulutus suuntaa alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Yliopistossa voi suorittaa juridiikan erikoisaloille julkisoikeuteen pätevöittävän yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutuksen. Alempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden kandidaatti, ylempi puolestaan hallintotieteiden maisteri. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto (ylempi korkeakoulututkinto tai sosionomi AMK-tutkinto). Rikosseuraamuslaitoksen virkaa täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin. Hakijoista tehdään turvallisuusselvitys. Ajokortti on usein työssä tarpeen.

Medianlön

2880 €/m

Privata sektorn

2858 €/m

Offentliga sektorn

2890 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken