Brottspåföljdschef, byråer för samhällspåföljder

Yrke Publicerad

Brottspåföljdschefer arbetar med att verkställda straffrättsliga påföljder vid samhällspåföljdsbyråer, där de sörjer för genomförandet av samhällspåföljder som verkställs i frihet, till exempel samhällstjänst. I yrket behövs bland annat interaktions- och samarbetsfärdigheter samt kännedom om lagstiftning och bestämmelser inom området. Arbetsgivare är Brottspåföljdsmyndigheten (RISE).

Rikosseuraamusesihenkilöltä edellytetään johtamisen osaamista. Ammatissa tarvitaan kykyä valvontatyön tavoitteelliseen ohjaamiseen. Ammatissa on hallittava rangaistusajan suunnitelmien sekä valvotun koevapauden toimeenpano ja koordinointi.

Täytäntöönpano on osattava tehdä turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta huolehtien, mikä edellyttää alan lainsäädännön ja määräysten tuntemusta. Ammatissa tarvitaan sitoutumista rikosseuraamusalan tavoitteisiin sekä aktiivista ja kehittävää työotetta.

Rikosseuraamusesihenkilöltä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kyky verkostoitua ja motivoida asiakkaita rangaistusajan suunnitelmien toteutukseen on työssä tarpeen. Ammatissa on ymmärrettävä rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttamisen malleja.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Muu kielitaito on eduksi. Ajokortti on työssä tarpeen.

Ammatti edellyttää soveltuvuutta vuorotyöhön.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella rikosseuraamusalaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan sosionomi (AMK) -tutkinnon. Koulutus suuntaa alan esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin.  Yliopistossa voi suorittaa juridiikan erikoisaloille julkisoikeuteen pätevöittävän yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutuksen. Alempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden kandidaatti, ylempi puolestaan hallintotieteiden maisteri. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena virkasuhteeseen on korkeakoulututkinto. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimus on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) tai VNA Rikosseuraamuslaitoksesta (1108/2009) siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus.

Rikosseuraamusesihenkilön virkasuhdetta täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin. Valittavasta henkilöstä tullaan tarvittaessa hakemaan turvallisuusselvityksestä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys.

Medianlön

2880 €/m

Privata sektorn

2858 €/m

Offentliga sektorn

2890 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken