Brottspåföljdschef, fängelse

Yrke Publicerad

Brottspåföljdschefer arbetar med att verkställa straffrättsliga påföljder. I fängelset ingår i deras uppgifter att vara ansvarig för säkerheten eller verkställa planer för strafftid och att fungera som överordnade för vakterna. I yrket behövs till exempel ledningskompetens och samarbetsförmåga samt kunskaper om lagar och förordningar inom området. Arbetsgivaren är kriminella sanktionsinstitutet (RISE).

Rikosseuraamusesiheniklöltä edellytetään esihenkilöosaamista. Ammatissa tarvitaan kykyä valvontatyön tavoitteelliseen ohjaamiseen. Täytäntöönpano on osattava tehdä turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta huolehtien, mikä edellyttää alan lainsäädännön ja määräysten tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan sitoutumista rikosseuraamusalan tavoitteisiin sekä aktiivista ja kehittävää työotetta. Ammatissa on hallittava rangaistusajan suunnitelmien sekä valvotun koevapauden toimeenpano ja koordinointi. Ammatissa on tunnettava rikollisen käyttäytymisen syitä ja mahdollisuuksia niihin vaikuttamiseen.

Rikosseuraamusesihenkilöltä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kyky verkostoitua ja  motivoida vankeja rangaistusajan suunnitelmien toteutukseen on tarpeen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Muu kielitaito on eduksi.

Ajokortti on työssä tarpeen. Ammatti edellyttää soveltuvuutta vuorotyöhön.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella rikosseuraamusalaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan sosionomi (AMK) -tutkinnon. Koulutus suuntaa alan esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin. Yliopistossa voi suorittaa juridiikan erikoisaloille julkisoikeuteen pätevöittävän yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutuksen. Alempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden kandidaatti, ylempi puolestaan hallintotieteiden maisteri. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena virkasuhteeseen on korkeakoulututkinto tai VNA Rikosseuraamuslaitoksesta (1108/2009) siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus.

Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimus on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) tai VNA Rikosseuraamuslaitoksesta (1108/2009) siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus.

Rikosseuraamusesihenkilön virkasuhdetta täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin. Valittavasta henkilöstä tullaan tarvittaessa hakemaan turvallisuusselvityksestä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys.

Medianlön

2880 €/m

Privata sektorn

2858 €/m

Offentliga sektorn

2890 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken