Förstavårdare

Yrke Publicerad

Förstavårdaren vårdar patienter som insjuknat akut och behöver brådskande vård till exempel på sjukhusets jourmottagning eller i en sjuktransportenhet. Förstavårdaren ska snabbt kunna bedöma patientens tillstånd, identifiera behovet av hjälp och fatta vårdbeslut. I yrket krävs initiativförmåga, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta självständiga beslut.

Den studerande blir färdig förstavårdare efter att hen godkänns i både nationella slutprov för sjukskötare.

Bläddra bland jobbannonser: Förstavårdare

Förstavårdaren har ett krävande och ansvarsfullt arbete, som kräver mycket stark medicinsk kompetens och första hjälpen-färdigheter. Förstavårdaren kan gestalta helheter och leda vårdgruppen. Att ta initiativ, lösa problem och självständigt fatta beslut är centrala kompetenskrav för akutvården.

Under press agerar förstavårdaren lugnt, snabbt och förnuftigt. Förstavårdaren är inte rädd för nya och överraskande situationer eller att människorna är olika. Hen behärskar akutvårdens krävande vårduppgifter och klarar sig i uppgifter som ställer krav på noggrannhet. Hen har bra kommunikativa och sociala färdigheter.

I arbetet som förstavårdare behöver man ha bra fysisk kondition och mental styrka för att kunna hantera tunga och uppskakande situationer. Till förstavårdarens arbete hör också att köra ambulans på ett säkert sätt.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella ensihoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Tutkintoon sisältyy sairaanhoitajan koulutus.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Förstavårdaren är en legitimerad yrkesutbildad person (sjuksköterska). Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira beviljar på ansökan legitimation för läkaryrket.

Erkännande av yrkeskvalifikationer för förstavårdare (suomi.fi)

Medianlön

3447 €/m

Privata sektorn

3250 €/m

Offentliga sektorn

3517 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde