Fysiolog

Yrke Publicerad

Fysiologer undersöker funktioner och förändringar i levande organismer. De arbetar bland annat på sjukhus, vid forskningsinstitutioner och inom industrin. Inom läkarvetenskapen undersöker fysiologer funktioner i organ, till exempel i cirkulations- och andningsorganen, medan fysiologer som arbetar inom idrottsvetenskapen undersöker hur fysisk träning påverkar organismen. I yrket behövs ett naturvetenskapligt tankesätt. Forskningsarbetet förutsätter självständigt och långsiktigt arbete samt egna initiativ.

Arbetet kan vara inriktat på arbetsfysiologi, medicinsk fysiologi eller idrottsfysiologi. Inom läkemedels- och livsmedelsindustrin utförs utvecklingsarbete. Fysiologens arbetsmiljö är vanligtvis ett sterilt och lugnt utrymme där fysiologen använder sig av många undersökningsredskap och -instrument. Arbetet är dagarbete.

Arbetet kräver ett logiskt, naturvetenskapligt tänkesätt. Forskningsarbetet kräver ett självständigt, aktivt och uthålligt grepp om uppgifterna. Lämplig utbildning för yrket är medicine licentiatexamen vid medicinsk fakultet, filosofie magisterexamen vid naturvetenskaplig fakultet eller magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper vid idrotts- och hälsovetenskaplig fakultet.

Sairaalat, tutkimuslaitokset, yliopistot sekä lääke- ja elintarviketeollisuus.

Bläddra bland jobbannonser: Fysiolog

Fysiologilta edellytetään fysiologian tuntemusta. Tieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan luonnontieteellistä osaamista ja tarkkuutta. Fysiologin on oltava kiinnostunut elintoiminnoista, niiden muutoksista ja vaikutuksista kokonaisuuteen.

Tutkimustyö edellyttää itsenäistä, oma-aloitteista ja pitkäjännitteistä työskentelyä. Lisäksi edellytetään kykyä työskennellä erilaisten työryhmien jäsenenä. Ammatissa tarvitaan myös kielitaitoa. Oman alan tutkimuksen ja kehityksen seuraaminen on välttämätöntä, samoin tarvittava täydennyskouluttautuminen.

Fysiologeja koulutetaan yliopistoissa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Ylempi korkeakoulututkinto on lääketieteen lisensiaatti. Alempi korkeakoulututkinto on lääketieteen kandidaatti. Luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella fysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Yliopistossa voi opiskella myös liikuntafysiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on liikuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on liikuntatieteiden kandidaatti.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Medianlön

4108 €/m

Privata sektorn

3920 €/m

Offentliga sektorn

4496 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde