Genetiker

Yrke Publicerad

Genetiker eller ärftlighetsforskare studerar hur egenskaper nedärvs. Forskningsobjektet kan utgöras av genens funktion och uppbyggnad, cellen, individen, populationen eller en biologisk art i sin helhet. Populationsgenetiker undersöker en arts eller populations ärftlighet, molekylgenetiker undersöker ärftlighetens molekylmekanismer, cellen.

Genetiker har ett nära samarbete med representanter för medicin, agrikultur- och forstvetenskaper samt industrin. Genetikerns kunskap och forskningsresultat kan t.ex. utnyttjas då det gäller ärftliga sjukdomar. De viktigaste arbetsredskapen är mikroskopet och datorn. Arbetsmiljön utgörs i allmänhet av ett lugnt och sterilt utrymme. Arbetet är regelbundet med forskningsprojekt kan innebära långa arbetsdagar.

Av genetikern förutsätts noggrannhet och omsorgsfullhet, uthållighet, ett vetenskapligt tänkesätt, behärskande av olika tekniska hjälpmedel och språkkunskaper. Kompetenskrav är kandidatexamen i naturvetenskaper och/eller filosofie magisterexamen vid universitet. Yrket kräver ofta fortbildning och kompletterande utbildning.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Bläddra bland jobbannonser: Genetiker

Geneetikolta edellytetään genetiikan tuntemusta sekä tieteellistä osaamista. Genetiikan parissa työskentely edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta sekä erilaisten teknisten apuvälineiden hallintaa.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyotetta ja pitkäjännitteisyyttä, sillä tuloksia saadaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat myös tarpeen.

Ammatissa tarvitaan kielitaitoa. Oman alan kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Perinnöllisyystiedettä eli genetiikkaa voi opiskella biologian alalla yliopistoissa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Yliopistoissa voi opiskella myös lääketieteellistä genetiikkaa sekä perinnöllisyyslääketiedettä eli kliinistä genetiikkaa.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Medianlön

4108 €/m

Privata sektorn

3920 €/m

Offentliga sektorn

4496 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde