Hälsovårdare

Yrke Publicerad

En hälsovårdare är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som erbjuder vård, handledning och rådgivning för att upprätthålla och främja hälsa. Hälsovårdare arbetar ofta på hälsovårdscentraler, sjukhus, i skolor, inom företag och inom olika organisationer inom hälsovårdsbranschen. I yrket krävs utmärkta interaktionsfärdigheter, empati och förmåga att arbeta självständigt.

I arbetet behövs kommunikationsförmåga, empati, öppenhet och initiativtagande. Av hälsovårdaren fordras god muntlig och skriftlig uttrycksförmåga. Examen för hälsovårdare kan avläggas vid yrkeshögskola.

Terveydenhuollossa, oppilaitoksissa, sosiaalialan laitoksissa, järjestöissä sekä yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Hälsovårdare

Terveydenhoitajan ammatissa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä työssä kohdataan hyvin erilaisia ja eri tilanteissa olevia ihmisiä. Empaattisuudesta ja hyvistä viestintätaidoista on etua potilaiden ohjaamisessa ja neuvonnassa. Ammatissa tulee osata suorittaa kliinisiä toimenpiteitä ja terveystarkastuksia, kuten verenpaineen mittaamista, rokotusten antamista, verinäytteiden ottamista ja haavojen hoitoa.

Terveydenhoitajan on tunnettava terveyden edistämisen periaatteet sekä osattava tarjota neuvontaa terveellisiin elämäntapoihin, ravitsemukseen, liikuntaan ja sairauksien ehkäisyyn liittyen. Työssä on osattava soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Ammatissa tulee osata hoitaa ja seurata potilaiden terveysongelmia, arvioida potilaiden terveydentilaa sekä ohjata tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin. Myös ensiaputaitoja tarvitaan.

Terveydenhoitajana tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että asiantuntijana yhteistyössä moniammatillisissa työryhmissä. Ammatissa tulee tuntea sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö ja ammattieettiset periaatteet. Työssä tulee huomioida eettiset ohjeet ja ammattimainen toiminta. Ammatissa tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Työ vaatii myös organisointi- ja koordinointikykyä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella hoitotyötä ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon terveydenhoitaja (AMK).

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Terveydenhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Terveydenhoitajana saa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet saavat myös oikeuden sairaanhoitajan ammatin harjoittamiseen.

Medianlön

2950 €/m

Privata sektorn

3144 €/m

Offentliga sektorn

2882 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde