Kommissarie

Yrke Publicerad

Kommissarien är medlem av polisbefälet och leder verksamheten i sin egen enhet. Kommissarierna arbetar för den lokala polisen, centralkriminalpolisen och skyddspolisen. Arbetet kräver praktiskt ledarskap och chefsfärdigheter och förmåga att fatta snabba ansvarsfulla beslut.

Olika enheter vid polisorganisationen.

Bläddra bland jobbannonser: Kommissarie

Av kommissarier krävs goda färdigheter i organisering, planering och ledarskap samt mycket god kontroll över polisens befogenheter. I arbetet behövs en god förmåga att uppträda och i synnerhet en förmåga att inspirera, uppmuntra, motivera och engagera de anställda. Som chef måste kommissarien komma överens med olika slags människor.

Kommissariens arbete förutsätter självständighet och initiativförmåga samt en mycket stark vilja och förmåga att ta och bära ansvar. Det går vanligen inte att förutse vad som händer under ett arbetsskift eller en arbetsdag och därför kräver tjänsten flexibilitet och förmåga att hantera olika oväntade situationer. En plötslig situation kräver snabba och rätta lösningar. En snabb reaktionsförmåga i kombination med lugn är nödvändig.

I kommissariens arbete är kännedom om branschens lagstiftning viktig. Kommissarien bär ansvaret för sina lösningar, ofta inverkar besluten direkt på de underordnades arbetssäkerhet och på medborgarnas välbefinnande. Polisbefälets medlemmar måste sörja för de anställdas välbefinnande och ork samt för att kontinuerligt upprätthålla och utveckla de anställdas kompetens. Vid behov ska de även kunna gå igenom traumatiska händelser med medarbetare.

Polisutbildningen sker vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Polisexamen (högre YH) ger behörighet till befälstjänster, exempelvis som kommissarie eller överkommissarie.

Behöriga att söka till högre yrkeshögskoleexamen för polis är personer med polisexamen (YH), övrig lämplig högskoleexamen, grundexamen för polis eller motsvarande grundutbildning för polis. I det sistnämnda fallet ska den studerande innan högre högskoleexamen genomgå en konverteringsutbildning vid Polamk.

Efter avlagd tidigare examen ska man ha minst tre års arbetserfarenhet inom området för den inre säkerheten.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Av kommissarier och kriminalkommissarier krävs polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller avläggande av A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet.

Medianlön

4314 €/m

Offentliga sektorn

4314 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken