Laborant

Yrke Publicerad

Laboranten arbetar med kvalitetskontroll, forskning, produktutveckling och tillverkning inom laboratorier i olika industrisektorer, forskningsinstitut och den offentliga sektorn. I praktiken tillverkar laboranten lösningar, tar och behandlar prover, gör mätningar och räknar resultat. I yrket behövs noggrannhet och noggrannhet.

Laboratorier inom industrins produktutveckling och kvalitetskontroll, forskning vid universitet och högskolor, livsmedelskontroll, miljöskydd, energiproduktion, tullkontroll och hälso- och sjukvård.

Bläddra bland jobbannonser: Laborant

Laboranten kan utföra kemiska, fysikaliska, biokemiska, mikrobiologiska och organoleptiska analyser och hantera olika prover. Laboranten kan också välja rätt kemikalier, redskap och anordningar för sitt arbete samt använda och underhålla dem enligt anvisningarna.

I yrket ska man följa arbets-, verksamhets- och säkerhetsanvisningarna samt arbeta enligt laboratoriets kvalitets- och miljösystem och med resultatansvar. Laboranten utnyttjar datateknik i sitt arbete och kan bedöma resultatens tillförlitlighet och sin egen prestation. Laboranten kan utveckla sina yrkesfärdigheter och arbetsprestationer med hjälp av goda grundläggande kunskaper i matematik och naturvetenskaper.

I yrket behövs noggrannhet och omsorgsfullhet, långsiktighet samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Inom kundservice behövs serviceanda. Fingerfärdighet är till fördel vid hanteringen av redskap. Även språkkunskaper behövs.

Benägenhet till allergier, astma och färgblindhet kan utgöra ett hinder för att arbeta i yrket.

Vid yrkesläroanstalter på andra stadiet kan man avlägga grundexamen inom laboratoriebranschen. Examensbenämningen är laborant. Grundexamen kan också avläggas genom läroavtal. 

Vid yrkeshögskolor kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som laboratorieanalytiker (YH). 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Personer som i sitt arbete i livsmedelslokaler hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel ska ha ett hygienkompetensintyg hygienpass som påvisar livsmedelshygienisk kompetens, dvs. hygienpass.

Medianlön

2916 €/m

Privata sektorn

2900 €/m

Offentliga sektorn

3037 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Nyttiga länkar