Läkare

Yrke Publicerad

Utgångspunkten för läkarens arbete är att återställa eller upprätthålla patienternas hälsa samt att förebygga sjukdomar. Läkaren utför patientarbete och det centrala i arbetet är förutom den medicinska kompetensen även goda interaktionsfärdigheter. Yrket förutsätter ansvarsfullhet och god stresstålighet. Arbetsplatser finns till exempel på hälsovårdscentraler, sjukhus, läkarstationer och privatläkares egna mottagningar. 

Offentliga och privata hälso- och sjukvårdsenheter, såsom sjukhus, hälsovårdscentraler och läkarstationer. Läroanstalter, universitet och forskningsinstitut samt läkemedelsindustrin, försäkringsbolag, försvarsmakten och statsförvaltningen.

Bläddra bland jobbannonser: Läkare

Läkarens arbete är krävande och ansvarsfullt. I yrket behövs högklassig medicinsk kompetens och praktiska färdigheter. En person som utexaminerats som läkare kan arbeta som allmänläkare eller specialisera sig inom ett av cirka femtio specialområden, varvid det krävs djupgående kunskaper inom ett visst medicinskt område. Medicinen utvecklas hela tiden, så läkaren måste följa den medicinska utvecklingen och forskningen under hela sin karriär.

Interaktionsfärdigheter är viktiga i yrket, eftersom läkaren måste kunna identifiera patientens besvär utifrån de symtom som patienten berättar om. Läkaren ska kunna ge tydliga och begripliga vårdanvisningar till patienter i olika åldrar. I yrket måste man ibland kunna fatta självständiga beslut även i snabb takt.

Läkaren har också en viktig roll för att förebygga sjukdomar och främja sunda levnadsvanor, vilket förutsätter rätt tillvägagångssätt och goda kommunikationsfärdigheter. Läkare använder olika apparater i sitt arbete, så teknisk kompetens är viktig i arbetet. 

Yrket förutsätter god hälsa och stresstålighet. Läkare kan också behöva ekonomiska färdigheter och företagsledningsfärdigheter i sitt arbete.

För att arbeta som läkare på jouren krävs anpassning till skiftarbete.

Medicine licentiatexamen är en grundexamen för läkare som avläggs vid ett universitet. Läkare beviljas på basis av avlagd medicine licentiatexamen legitimation, med stöd av vilken läkarna har rätt att utöva sitt yrke självständigt.

De flesta läkare avlägger specialistläkarexamen efter grundutbildningen, vilket tar minst fem år. Det finns flera tiotal specialiseringsområden. För att ha rätt att arbeta inom sjukförsäkringssystemen i andra EU-länder än Finland krävs att man har genomgått specialutbildning i allmänmedicin.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Läkaren är en legitimerad yrkesutbildad person. Läkaryrket får endast utövas av en legitimerad yrkesutbildad person. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira beviljar på ansökan legitimation för läkaryrket.

Medianlön

7139 €/m

Privata sektorn

9155 €/m

Offentliga sektorn

6758 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken