Medikalvaktmästare-ambulansförare

Yrke Publicerad

Medikalvaktmästare-ambulansförare arbetar i vårdgruppen för patienter som behöver första hjälpen och brådskande vård. Arbetsplatser finns vid enheter för första hjälpen och sjuktransport samt på jourpolikliniker på sjukhus. Brådskande och oväntade arbetsuppgifter förutsätter en förmåga att snabbt fatta beslut och en god fysisk kondition.

Medikalvaktmästaren- ambulansföraren deltar också i förstahjälpen vid jourpolikliniken. Operationsavdelningens medikalvaktmästare ser till att instrument och redskap finns till hands och bistår patienten. Arbetet är i regel skiftarbete och dejourering ingår.

Lämplig utbildning för den som inriktar sig på akutvård är grundexamen för närvårdare inom social- och hälsovård. Även personer som genomgått utbildning för räddningsmanskap kan arbeta som ambulansförare.

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, kuten päivystyspoliklinikoilla, leikkaus-, anestesia- ja ortopedisillä osastoilla sekä yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Medikalvaktmästare-ambulansförare

Lääkintävahtimestarin toimenkuvassa painottuu usein tekninen osaaminen eli laitehuoltojen tekeminen sairaalassa tarvittavielle koneille ja välineille. Lisäksi lääkintävahtimestarilta edellytetään ensiavun ja muun ammatissa annettavan hoidon osaamista sekä siinä tarvittavien työvälineiden hallintaa. Kipsaus- ja lastoitustyössä tarvitaan sorminäppäryyttä ja kädentaitoja.

Ammatissa on kyettävä työskentelemään tilanteessa kuin tilanteessa ja osattava tehdä nopeasti päätöksiä. Potilaan tila ja hoidon tarve on pystyttävä arvioimaan nopeasti. Työssä tarvitaan hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja niin potilaan kuin myös muun hoitohenkilökunnan kanssa. Ammatissa tarvitaan myös kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella ja taitoa rauhoittaa potilaita.

Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat välttämättömiä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat olla esteenä ammatissa toimimiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on perustason ensihoitaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Pelastusopisto tarjoaa räätälöityjä koulutuksia, kuten ensihoidon hälytysajoneuvon kuljettajakurssi.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Sairaankuljetustehtävissä toimivat tarvitsevat ajokortin.

Medianlön

3447 €/m

Privata sektorn

3250 €/m

Offentliga sektorn

3517 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde