Närvårdare, åldringsarbete

Yrke Publicerad

En närvårdare inriktad på åldringsarbete arbetar inom äldreomsorgen bl.a. inom hemvården, öppenvården och på sjukhus. Arbetet handlar om att stödja och hjälpa åldringen att leva ett självständigt liv samt att ge vård och omsorg. Yrket kräver god social kompetens och interaktionsförmåga, organisationsförmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Terveydenhuollossa, kuntoutuslaitoksissa, alan yrityksissä, järjestöissä ja yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Närvårdare, åldringsarbete

Lähihoitaja tarvitsee vanhustyössä tietoja ja käytännön taitoja sairauksista, niiden hoitamisesta, hygieniasta ja ravitsemuksesta. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumiseen suuntautunut lähihoitaja osaa tukea itsenäistä selviytymistä ja antaa asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ja hoivaa. Lääkehoidon antaminen edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta.

Ammatti edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja joustavuutta. Vaihtuvat tilanteet ja ajoittainen kiire edellyttävät työntekijältä joustavuutta. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumiseen suuntautunut lähihoitaja osaa edistää ikääntyneiden osallisuutta, kuntoutumista ja toimintakykyä.

Ammatissa tarvitaan vastuullisuutta ja kykyä noudattaa ammattietiikkaa.

Toisella asteella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja valita ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan. Tutkintonimike on lähihoitaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Medianlön

2798 €/m

Privata sektorn

2656 €/m

Offentliga sektorn

2914 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde