Närvårdare, handikapparbete

Yrke Publicerad

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg arbetar med utvecklingshämmade personer i deras hem, inom öppenvården, vid anstalter och inom handikapporganisationer. Till uppgifterna hör att stödja och handleda utvecklingshämmade i deras dagliga funktioner och med hushållet. Det utmanande arbetet med utvecklingshämmade kräver interaktionsfärdigheter samt en förmåga att möta handikapp och olika slags människor.

Välfärdsområdenas kommuner, privata serviceproducenter, handikapporganisationer och stiftelser som boendeenheter, arbets- och verksamhetscenter, servicehus, familjehem, dagvårdsenheter, skolor och vårdanstalter.

Bläddra bland jobbannonser: Närvårdare, handikapparbete

Av vårdare av personer med utvecklingsstörning förutsätts förmåga att främja delaktigheten för personer med funktionsnedsättning samt upprätthålla och främja funktionsförmågan hos personer med funktionsnedsättning. I yrket behövs också kännedom om olika terapformer samt behärskning av ersättande kommunikationsmetoder. Yrket kräver förmåga att möta funktionsnedsättningar och olikheter. Att identifiera och förstå psykiska problem är en färdighet som behövs i arbetet.

Interaktionsfärdigheter är viktiga, likaså samarbetsfärdigheter, eftersom arbetet omfattar arbete i en multiprofessionell arbetsgrupp. Man samarbetar också med anhöriga och andra samarbetspartner. Färdigheter i visuell framställning, olika typer av hantverk, gymnastik och musik är till nytta när verksamheten ordnas.

Arbetet kan vara fysiskt tungt, så det är viktigt att sköta sin egen kondition. I yrket är det viktigt att behärska ergonomiskt de rätta lyft- och överföringsteknikerna.

Grundexamen inom social och hälsovårdsbranschen, närvårdare som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg , kan avläggas vid yrkesläroanstalter på andra stadiet. När man hunnit skaffa sig kompetens kan man även avlägga yrkesexamen och specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingshämmade. Grundexamen kan också avläggas som läroavtalsutbildning. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Behörighetsvillkoren inom det sociala området har fastställs i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Medianlön

2910 €/m

Privata sektorn

2704 €/m

Offentliga sektorn

2962 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde