Närvårdare, rehabilitering

Yrke Publicerad

En rehabiliteringsorienterad närvårdare stöder rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala handlingsförmåga i dagliga aktiviteter. Arbetet utförs som en del av en multiprofessionell rehabiliteringsgrupp med hjälp av olika rehabiliteringsmetoder, som inkluderar massage, ytvärme-, kyl- och elbehandling samt rörelseterapi. Det finns jobb i rehabiliteringsanläggningar, sjukhus och vårdcentraler. Förutom yrkesskicklighet behövs social kompetens och samarbetsförmåga.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, kuten perustason ensihoidossa ja akuuttiosastoilla sekä yrittäjänä.

Bläddra bland jobbannonser: Närvårdare, rehabilitering

Lähihoitajalta edellytetään tarkkaavaisuutta, jotta hän osaa huolehtia potilaiden turvallisuudesta. Kykyä selkeään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun tarvitaan potilaiden ja asiakkaiden omaisten ohjauksessa ja neuvonnassa. Ammatissa on hallittava myös potilaan arviointi.

Akuuttityössä työskentelevän lähihoitajan pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja olemaan joustava. Työ edellyttää yhteistyökykyä, järjestelmällisyyttä ja empatiaa. On tärkeää osata myös ennakoida tilanteita.

Työ vaatii riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Medianlön

2885 €/m

Privata sektorn

2668 €/m

Offentliga sektorn

2939 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde