Obduktionspreparatorn

Yrke Publicerad

Obduktionsteknikern bistår läkaren och polisen vid en obduktion och ser till att den avlidne flyttas till obduktionsrummet, förvaras och överlämnas. Dessutom deltar obduktionsteknikern inom sitt eget ansvarsområde och i enlighet med arbetsplatsens praxis i provtagning, förvaring, förpackning och sändning av prover.

Institutioner och enheter inom hälso- och sjukvården som möjliggör medicinska och/eller rättsmedicinska obduktioner.

Bläddra bland jobbannonser: Obduktionspreparatorn

En obduktionstekniker ska ha finmotorisk hantverksförmåga, det vill säga teknisk skicklighet i användningen av olika öppnings- och undersökningsmetoder. Yrket förutsätter planmässighet, initiativförmåga och systematiskhet. Obduktionsteknikern kan agera etiskt och känner till säkerhetsaspekterna i arbetet, såsom åtgärder i anslutning till hygien och förebyggande av olika smittor.

Obduktionsteknikern kan fatta beslut, dokumentera information och arbeta i en multiprofessionell arbetsgrupp.  I sitt arbete följer obduktionsteknikern branschens gällande lagar, förordningar, föreskrifter och anvisningar. Servicebenägenhet, finkänslighet, empati och förmåga att yrkesmässigt möta den avlidnes anhöriga och närstående är centrala krav för arbetet.

Obduktionsteknikern ska ha ett bra hälsotillstånd, eftersom det är fysiskt krävande att lyfta de avlidna.

Utgående från arbetslivets behov utbildas personer till obduktiontekniker exempelvis genom läroavtal eller genom att avlägga yrkesexamen som obduktionstekniker. Examinanden ska ha den kompetens som krävs för minst en yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet inom social- och hälsovården eller en motsvarande examen. Yrkesexamensdelarna bedöms ofta i arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen, varför examinanden ofta måste ha en arbetsplats inom branschen eller vara på väg att få en sådan efter utbildningen.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

En obduktionstekniker ska utöver utbildningen som obduktionstekniker ha den kompetens som krävs för yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande examen på minst andra stadiet inom social- och hälsovården.

Medianlön

2885 €/m

Privata sektorn

2668 €/m

Offentliga sektorn

2939 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde

Intervjuer