Optiker

Yrke Publicerad

Optiker genomför syngranskningar samt kartlägger och provar ut lämpliga glasögon och kontaktlinser samt optiska hjälpmedel för kunder. En väsentlig del av arbetet går ut på att vägleda kunder i hur de ska använda glasögon, kontaktlinser och synvårdsmedel. Arbetet omfattar också underhåll och reparation av glasögon. Optiker arbetar i butiker inom optikbranschen eller som företagare och rörelseidkare. I yrket behövs kännedom om synvård och produkter, förmåga att hantera apparater och färdigheter i kundservice.

Optikern arbetar som arbetstagare eller självständig företagare i optikeraffärer, vid hälsocentraler, inom företagshälsovården, vid grossistaffärer på området, i importörfirmor och i undervisningsuppgifter. Optikern kan arbeta som ljus- och belysningsexpert i arbetsteam eller .grupper. Arbetet är vanligen dagarbete.

Till optiker kan man utbilda sig vid yrkeshögskola. Rätt att utöva optikeryrket har endast de personer som har optikerutbildning.

Optikkoliike. Optisen alan palveluyksikkö. Terveydenhuollon ja työterveyshuollon yksiköt. Tutkimuslaitokset. Tukkuliikkeet.

Bläddra bland jobbannonser: Optiker

Optikon ammattitaitoon kuuluu vankka optiikan tuntemus sekä sen asiantunteva soveltaminen käytännön työhön. Silmälasien valmistamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa tarvitaan käytännön kädentaitoja yhdistettynä huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tekninen osaaminen ja optisten laitteiden käytön hallinta ovat olennainen osa optikon työtä.

Optiikka vaatii matemaattista ajattelua. Asiakaspalvelutyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Ulospäin suuntautuneisuus, kärsivällisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat optikolle eduksi. Optikkoliikkeessä työskentely on ryhmätyötä, joten optikon on oltava yhteistyökykyinen.

Optikon tulee pystyä toimimaan itsenäisesti, kiireettömästi ja asiakastaan kuunnellen, kuitenkin ajankäyttöään tehokkaasti halliten. Optikon tulee pitää ammattitaitoaan yllä jatkuvan kouluttautumisen ja aktiivisen uuden tiedon omaksumisen avulla.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella optometriaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon optometristi (AMK). Optikko voi erikoistua suorittamalla piilolasien määräämiseen ja sovittamiseen oikeuttavan lisäkoulutuksen peruskoulutuksensa jälkeen. Toimiminen työterveyshuollon työnäkemisen asiantuntijana vaatii erillisen lisäkoulutuksen. Optikko voi määrätä ja sovittaa optisia erikoisapuvälineitä suoritettuaan tehtävien vaatiman lisäkoulutuksen.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Optikko on laillistettu ammattihenkilö. Optikon ammatissa toimiminen edellyttää optikon tai optometristin tutkintoa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Medianlön

3520 €/m

Privata sektorn

3529 €/m

Offentliga sektorn

3110 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde