Överskötare

Yrke Publicerad

Överskötare leder praktiskt vårdarbete, kliniskt laboratoriearbete och radiografiarbete vid organisationer inom hälso- och sjukvården. De svarar för kvaliteten på och utvecklingen av servicehelheter som hänför sig till patient- och klientvården och hälsotjänster. Överskötare arbetar vid olika organisationer inom social- och hälsovården inom den offentliga eller privata sektorn. I yrket behövs chefsfärdigheter, förmåga att planera, samarbetsförmåga samt en förmåga att arbeta självständigt

Till arbetet hör mycket personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter. Arbetet innebär samarbete med övriga personalgrupper, med sjukhusets och den öppna vårdens enheter samt med utomstående samarbetspartner. Överskötaren är också medlem i sjukhusets ledningsgrupp.

Behörighetskravet är avlagd magisterexamen i hälsovetenskap. I praktiken krävs också arbetserfarenhet i branschen.

Terveyden- ja sosiaalihuollon eri organisaatiot.

Bläddra bland jobbannonser: Överskötare

Ylihoitajan työssä edellytetään hyvää hoito- ja terveystieteiden asiantuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia ja valmiuksia laaja-alaiseen yhteistyöhön. Ammatissa vaaditaan myös strategisen suunnittelun ja laadunvalvonnan osaamista.

Ylihoitajan työ edellyttää johtamisosaamista sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja niiden soveltamisen hallintaa.

Ammatissa vaaditaan henkilöstöjohtamisen osaamista ja paineensietokykyä.

Ylempi korkeakoulututkinto, terveystieteiden maisteri.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Ylihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveystieteiden maisterin tutkinto (tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus.

Medianlön

5133 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde