Parkeringsövervakare

Yrke Publicerad

Parkeringsövervakare eller parkeringskontrollörer övervakar i egenskap av stadens eller kommunens tjänstemän att reglerna och bestämmelserna om stannande, ställande och parkerande av fordon efterlevs. I yrket behövs kännedom om bestämmelser och föreskrifter samt sociala färdigheter och en tillräckligt god kondition. Parkeringsövervakare arbetar i alla väderförhållanden och är tvungna att promenera mycket.

Parkeringsövervakaren arbetar vid städernas parkeringsövervakningsbyråer. Övervakaren patrullerar till fots eller med bil, klädd i uniform. Arbetet är dag- och kvällsarbete.

Arbetet kräver saklighet, lugn, sociala färdigheter och god hälsa. Körkort är ofta nödvändigt. Arbetsgivaren anordnar utbildning för nyanställda parkeringsövervakare. Efter utbildningen arbetar den nyanställda först tillsammans med en äldre övervakare.

Pysäköinnintarkastajan tulee tuntea työnsä kannalta tarpeelliset tieliikennesäännöt. Työssä edellytetään asiallisuutta, rauhallisuutta sekä kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa.

Pysäköinnintarkastajat työskentelevät kaikissa sääolosuhteissa ja joutuvat kävelemään paljon. Hyvä terveys on siksi tarpeen.

Ajokortti katsotaan tarpeelliseksi tai ainakin edellytetään sen hankkimista.

Kaupunki järjestää koulutuksen uusille pysäköinnintarkastajille. Yleensä tämä teoriakoulutus tapahtuu työpaikalla. Koulutuksen jälkeen aloitteleva pysäköinnintarkastaja toimii aluksi vanhemman valvojan parina ja saa tältä käytännön opastusta.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Pysäköinninvalvojille on säädetty omat kelpoisuusvaatimuksensa.

Lain mukaan kunnan tulee asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja ja tarpeellinen määrä pysäköinninvalvojan valvonta-apulaisia. Vain he voivat hoitaa kunnallista pysäköinninvalvontaa.

Medianlön

2445 €/m

Privata sektorn

2528 €/m

Offentliga sektorn

2420 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken