Polis

Yrke Publicerad

En konstapel är en medlem i polismanskapet som arbetar med olika uppgifter på fältet och med brottsutredning. Konstaplar arbetar vid lokala polisinrättningar, Centralkriminalpolisen och skyddspolisen. Arbetsuppgifterna kräver en bred kompetens - från interaktionsfärdigheter till lagstiftning. Poliser måste ha en god fysisk kondition, tåla stress samt kunna uttrycka sig tydligt såväl muntligt som skriftligt.

Poliser rör sig vanligen med bil i arbetspar eller patruller. Patrullerande poliser bär alltid sin personliga skyddsutrustning, till exempel skyddsväst och vapen. Förhör och andra skriftliga uppgifter görs alltid på kontoret. I fråga om fältuppdrag är arbetet oregelbundet och görs i tre skift.

Förmåga att arbeta i grupp, initiativrikedom, uppmärksamhet och ett bra minne är viktigt i polisarbetet. Det är nödvändigt att ha en god fysisk kondition, stresstålighet samt färdigheter att uttrycka sig tydligt i både tal och skrift. Utbildningen sker vid Polisyrkeshögskolan där man först avlägger en grundexamen för polis.

Poliisin organisaation eri yksiköt.

Bläddra bland jobbannonser: Polis

Poliisi tarvitsee harkintakykyä ja kykyä toimia johdonmukaisesti. Oma-aloitteisuus, havaintojen nopeus, yleinen tarkkaavaisuus ja hyvä muisti ovat poliisityössä tärkeitä. Ihmisläheisessä työssä tarvitaan palveluhenkeä, neuvottelu- ja sovittelutaitoa, diplomaattisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä rohkeutta.

Erityisesti kriisitilanteissa ihmisten käsittelytaito on tärkeä. Järkyttävissäkin tilanteissa on selviydyttävä ammatin vaatimalla tavalla. Katastrofitilanteissa on kyettävä toimimaan ensiavun antajana ja yleisön rauhoittajana.

Konstaapeli joutuu työskentelemään kansalaisten ja tiedotusvälineiden jatkuvan arvioinnin kohteena. Ammatissa on osattava toimia vaativissa tilanteissa johdon alaisuudessa. Erityistilanteissa vaaditaan ehdotonta kurinalaisuutta ja kuuliaisuutta organisaatiossa.

Ilmoitusten tekeminen, kuulustelutilanteet sekä tiedotustehtävät edellyttävät selkeää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Poliisin on osattava perustella antamansa ohjeet ja määräykset. Kommunikoinnissa on tärkeää sujuvuus, selkeys ja asiallisuus. Rikostutkinnassa korostuvat luovan ja loogisen ajattelun, päättelykyvyn sekä pitkäjännitteisen työskentelyn vaatimukset.

Hyvä fyysinen kunto ja kestävyys ovat välttämättömiä edellytyksiä työssä. Poliisin on tarpeen tullen pystyttävä liikkumaan ja toimimaan nopeasti. Fyysisen kunnon ylläpitäminen vaatii omaa aktiivisuutta vapaa-ajallakin.

Kansainvälistyminen on lisännyt kielitaitovaatimuksia. Vaikka puhuminen on poliisin tärkein työväline, toisinaan tehtävän suorittaminen vaatii myös voimakeinoja. Saumaton yhteistyö, työparin tapojen tunteminen sekä selkeä työnjako, vaikuttavat suoraan työturvallisuuteen. Tilanteiden ennakoimattomuus edellyttää hyvää stressinsietokykyä.

Poliisin koulutus tapahtuu Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Poliisin perustutkinto on poliisi (AMK). Poliisin perustutkinto antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Tutkinto antaa valmiuden työskennellä sekä rikostutkinnassa että valvonta- ja hälytystoiminnan tehtävissä. Peruskoulutuksen ja työkokemuksen jälkeen voi hakeutua erilaisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin.

Ammatilliset erikoistumisopinnot ja muu täydennyskoulutus suuntaavat esimerkiksi moottoripyöräpoliisiksi, venepoliisiksi, koiranohjaajaksi tai rikospaikkatutkijaksi.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Miehistöön kuuluvalta poliisimieheltä edellytetään poliisialan ammattikorkeakoulututkinto tai poliisin perustutkinto taikka poliisimiehistön virkatutkinto. Poliisikoulutukseen hakijalta edellytetään Suomen kansalaisuutta, riittävää koulutustaustaa, sopivaa terveydentilaa, rehellisyyttä, nuhteettomuutta, luotettavuutta sekä B-luokan ajokorttia. Myös todistus uimataidosta vaaditaan.

Medianlön

3401 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken