Polischef

Yrke Publicerad

Polischefen leder, utvecklar och övervakar den lokala polisinrättningens verksamhet. På grund av polisens breda uppgiftsfält behöver polischefen bred kompetens bland annat om lagkännedom, ledarskap och sociala färdigheter.

Lokala polisinrättningar inom polisens organisation.

Bläddra bland jobbannonser: Polischef

Av polischefen förutsätts chefs- och ledarförmåga samt organisationsfärdigheter. Yrket kräver god kännedom om lagstiftningen.

Uppgifterna som polischef kräver ett självständigt och initiativrikt arbetssätt. Inom yrket behövs också förmåga till självständigt och ansvarsfullt beslutsfattande. I arbetet är det viktigt att komma överens med olika människor, vilket kräver interaktionsförmåga.

Polischefen ska ha förmåga att skilja stora ärenden från mindre viktiga och även ge sina underordnade tillräckligt med ärenden att avgöra. Vid beredningen av beslut ska man också kunna lyssna på de underordnades synpunkter.

Arbetet kräver språkkunskaper.

Du kan exempelvis studera juridik vid universitetet. Högre högskoleexamen är juris magister.

Ett parallellt utbildningsalternativ är polisbefälsexamen enligt polisens eget utbildningssystem, kompletterad med någon lämplig högre högskoleexamen.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Av chefen för en polisinrättning förutsätts högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt förtrogenhet med polisväsendet (14 § i polisförvaltningslagen).

Behörighetsvillkoren för språkkunskaper är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga kunskaper i svenska (6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda).

Endast finska medborgare kan utnämnas till tjänsten (7 § i statstjänstemannalagen).

Medianlön

4314 €/m

Offentliga sektorn

4314 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken