Privatdetektiv

Yrke Publicerad

Privatdetektiver undersöker och hämtar information till sin klients räkning. De kan till exempel undersöka svinn som har inträffat i företag eller personalens verksamhet. Privatkunder vill i sin tur ha information om  sina nära eller hitta en försvunnen person. Yrket kräver kundservicekompetens, informationssökningsfärdigheter, kunskap om lagen, långsiktighet och förmåga att agera diskret. Att agera i yrket kräver ett väktarkort.

Yksityisetsiväpalveluita tarjoavat yritykset.

Bläddra bland jobbannonser: Privatdetektiv

Yksityisetsivän ammatti edellyttää asiakaspalvelutaitoja. Hienotunteisuus, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus ovat tärkeitä asiakassuhteissa. Työssä on osattava toimia huomaamattomasti. Tiedonhakutaidot ovat välttämättömiä.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja ja omatoimisuutta. Pitkäjännitteisyys ja kärsivällisyys ovat työssä tarpeen. Havainnointikyky ja mielikuvitus ovat eduksi.

Työturvallisuustekijät on huomioitava.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus.  

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö, jolla on vartijakortti.

Vartijan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan.

Luvanvaraisia vartioimistehtäviä ovat omaisuuden vartiointi, henkilön koskemattomuuden suojaaminen, vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen, myymälätarkkailu, henkivartijatehtävät, arvokuljetustehtävät ja hälytyskeskustehtävät.Vartioimisliikkeen palveluksessa on oltava vastaavaksi hoitajaksi hyväksytty henkilö.

Medianlön

3100 €/m

Privata sektorn

3358 €/m

Offentliga sektorn

3036 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken