Säkerhetsarbetare

Yrke Publicerad

Säkerhetsarbetare skyddar kunders fysiska integritet och ser till att de inte utsätts för trakasserier. De kan också arbeta vid olika evenemang. Till uppgifterna hör kontroller, övervakning och eskortuppgifter samt planering. I arbetet behövs kunskaper om säkerhetsbranschen, serviceanda, kännedom om lagen och samarbetsförmåga.

Turvapalveluja tarjoavat yritykset.

Bläddra bland jobbannonser: Säkerhetsarbetare

Turvatyöntekijän on osattava suunnitella ja toteuttaa henkilösuojaus tarkoituksenmukaisesti. Uhat on osattava ennakoida etukäteen. Työssä on osattava toimia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakaspalvelutaidot ja hyvä käytös ovat tarpeen. Kielitaito on tarpeen etenkin kansainvälisissä tehtävissä toimiville.

Ammatissa tarvitaan sekä omatoimisuutta että yhteistyötaitoja. Hyvä tilannetaju ja nopea reagointi uhkatilanteissa ovat tarpeen. Valppaus, tarkkuus, huolellisuus ja vastuuntunto ovat keskeisiä ominaisuuksia.

Suojaustaktiikat ja -tekniikat on tunnettava. Turvatyöntekijän on osattava käyttää työssä tarvittavia välineitä sekä ajaa autoa. Uhkatilanteissa voimankäyttöä on osattava soveltaa porrastaen. Aseettoman suojelun ja itsepuolustuksen taidot ovat tarpeen.

Hyvät ensiaputaidot ovat välttämättömät. Oman ja muiden työturvallisuuden huomioiminen on tärkeää. Turvatyöntekijän on tunnettava vaadittu lainsäädäntö.

Turvallisuusalan yritykset järjestävät henkilösuojauksen koulutusta. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto.Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Työnantajat antavat tehtäväkohtaisen perehdytyskoulutuksen. 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Voimassaoleva vartijakortti. Vartijana toimiminen edellyttää poliisin myöntämää lupaa. Väliaikaisen vartijan on pitänyt suorittaa vartijan työn perusteet (40 t koulutus). Väliaikaisen vartijan kortti on voimassa neljä kuukautta yhden kalenterivuoden aikana. Vakinaisen vartijan tulee lisäksi suorittaa vartijan peruskurssi (60 t koulutus). Vakinaisen vartijan kortti on voimassa viisi vuotta.

Vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 18 mutta ei 65 vuotta, joka tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja joka on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. Hakemus vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi osoitetaan hakijan kotikunnan poliisilaitokselle.

Järjestyksenvalvojilla tulee järjestyksenvalvontakortti ja lisäksi järjestyslain mukaisilla järjestyksenvalvojilla tulee olla vartijakortti. Järjestyksenvalvojia toimii järjestyksenvalvojista annetun lain mukaan esimerkiksi kokouksissa, yleisötilaisuuksissa, ja ravintoloissa sekä poliisiin eri luvalla järjestyslain nojalla pitämässä yllä järjestystä poliisin apuna kauppakeskuksissa, julkisen liikenteen kulkuneuvoissa ja niiden asemilla.

Järjestyksenvalvojan peruskurssin kesto on 32 t. Voimankäyttökoulutukset, myös eri voimankäyttövälineille, on suoritettava erikseen.

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan. Luvan myöntää Poliisihallituksen lupahallintoyksikön turvallisuusalan valvonnanvastuualue. Luvanvaraisia vartioimistehtäviä ovat omaisuuden vartiointi, henkilön koskemattomuuden suojaaminen, vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen, myymälätarkkailu, henkivartijatehtävät, arvokuljetustehtävät ja hälytyskeskustehtävät. Vartioimisliikkeen palveluksessa on oltava vastaavaksi hoitajaksi hyväksytty henkilö.

Vähintään B-luokan ajokortti.

Medianlön

2634 €/m

Privata sektorn

2627 €/m

Offentliga sektorn

3407 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken