Säkerhetsvakt

Yrke Publicerad

Säkerhetsvakten arbetar med personskyddsuppdrag och skyddar kundens fysiska integritet samt skyddar kunden från störningar. Säkerhetsvakter arbetar också vid olika evenemang. Till uppgifterna hör utöver planering och bakgrundsarbete även olika kontroller, övervakning och följeslagaruppdrag. Personskyddet kan vara bestående eller tillfälligt och det genomförs enligt kundens behov och önskemål. Tjänsten kan vara synlig eller genomföras obemärkt.

Företag som tillhandahåller säkerhetstjänster sysselsätter säkerhetsvakter. Arbetet utförs i olika miljöer, som varierar från bostäder till platser utomhus och trafikmedel. Man arbetar i team. Arbetsredskap som används är teknisk utrustning och bakgrundsutredningar. Arbetstiderna beror på kundens behov. Arbetet kan innebära mycket resande.

I yrket behövs kunskaper om säkerhetsbranschen och kännedom om lagstiftning samt ett kundinriktat arbetssätt. Särskilt i fråga om internationella uppdrag är även språkkunskaper nödvändiga. I yrket behövs både en förmåga att ta egna initiativ och en förmåga att samarbeta. Man behöver ha en god känsla för situationen och kunna reagera snabbt i hotfulla situationer. Vaksamhet, noggrannhet, aktsamhet och ansvarskänsla är centrala egenskaper.

Företag inom säkerhetsbranschen ordnar utbildning i personskydd. Grundexamen inom säkerhetsbranschen kan avläggas vid yrkesinriktade läroanstalter. Examensbenämningen är säkerhetsvakt. Grundexamen kan också avläggas som fristående examen. Man kan också avlägga yrkesexamen för väktare och specialyrkesexamen för säkerhetsvakt som fristående examen. Arbetsgivarna skolar in sina anställda i uppdraget. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi (tradenom, YH) med inriktning på säkerhetsbranschen.

Vartiointipalveluja tarjoavat yritykset.

Bläddra bland jobbannonser: Säkerhetsvakt

Järjestyksenvalvojalta edellytetään asiakaspalvelutaitoja, vastuuntuntoa, tarkkaavaisuutta ja ongelmanratkaisutaitoa. Järjestyksenvalvojan tärkeimpiä tehtäviä on estää uhkaavien tilanteiden kärjistyminen, joissa tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja sekä asiallista, mutta määrätietoista toimintaa.Mahdollisissa häiriötilanteissa tarvitaan kykyä itsenäiseen ja nopeaan reagointiin. Alalla työskentelevältä edellytetään luotettavuutta ja rehellisyyttä.

Järjestyksenvalvojan on tunnettava vartioimistehtävien määrittelemät velvollisuudet ja oikeudet sekä noudatettava myös muiden viranomaisten annetamia ohjeita. Suojattavaa omaisuutta uhkaavat riskit ja toimenpiteet on tunnettava omaisuusvahinkojen ennalta ehkäisemiseksi.

Hyvä fyysinen kunto on tarpeen, koska työpäivän saattaa joutua seisomaan ja kävelemään paljon. Myös epäsäännölliset työajat vaativat sopeutumiskykyä.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi, joka on kestoltaan vähintään 40 tuntia. Koulutusta järjestävät alan yritykset. Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä poliisilta. 

Vartioimisliikkeen palveluksessa toimivalta vaaditaan vartijakortti, joka edellyttää vartijan koulutuksen suorittamista sekä poliisiviranomaisen myöntämää vartijakorttia. Vartijan peruskoulutus muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) sekä vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa turvallisuusalan ammattitutkintoa. Väliaikaisen vartijan koulutus tulee suorittaa ensin.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen (suomi.fi)

Medianlön

2634 €/m

Privata sektorn

2627 €/m

Offentliga sektorn

3407 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken