Sjukhusbiträde

Yrke Publicerad

Ett sjukhusbiträde arbetar med stöduppgifter inom hälso- och sjukvården och bistår vårdpersonalen och patienterna. Sjukhusbiträdenas uppgifter kan omfatta assisterande arbete, såsom uppgifter i anslutning till patientvård, städning, matdistribution eller textilvård. De arbetar på sjukhus, hälsovårdscentraler och ålderdomshem. I yrket behövs samarbetsförmåga och serviceanda.

Arbetsplatsen kan vara ett sjukhus, en hälsocentral eller åldringshem. Lämplig utbildning för yrket ger grundexamen i rengöringsservice. Yrkesexamen för anstaltsvårdare har anordnats bl.a. som arbetskraftspolitisk utbildning.

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai vanhainkodeissa.

Bläddra bland jobbannonser: Sjukhusbiträde

Sairaala-apulaisen työssä tarvitaan palveluhenkisyyttä, sillä työhön liittyy potilaiden avustamista liikkumisessa, peseytymisessä, ruokailussa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa. Työ on ihmisläheistä, joten sairaala-apulaisen täytyy tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten potilaiden kanssa.

Myös huolellisuutta tarvitaan, sillä sairaalassa-apulaiset voivat osallistua sairaalan tilojen siivoukseen ja desinfiointiin, mikä on tärkeää tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi. Yhteistyötaitoja tarvitaan yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. 

Allergiat voivat haitata alalla työskentelyä.

Toisella asteella voi suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon (toimitilahuoltaja). Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Medianlön

2320 €/m

Privata sektorn

2236 €/m

Offentliga sektorn

2371 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde