Sjukskötare

Yrke Publicerad

Sjukskötaren har många möjligheter att arbeta med olika uppgifter inom olika delområden av hälso- och sjukvården, till exempel specialiserad sjukvård, primärvård och hemsjukvård, öppenvård, prehospital akutsjukvård, skolhälsovård, fångvård eller i internationella uppgifter. Dessutom kan sjukskötare arbeta med expert-, förtroende- och arbetarskyddsuppgifter, som utbildare, med utvecklings-, forsknings- och organisationsarbete samt i chefsuppgifter.

Sjukskötare arbetar på sjukhusens bäddavdelningar och polikliniker, på hälsostationernas mottagningar, inom hemsjukvården, på ålderdomshem, vid rehabiliteringsinrättningar och olika åtgärdsenheter inom både den offentliga och den privata sektorn.

Bläddra bland jobbannonser: Sjukskötare

Sjukskötarens kompetens har en central roll i den övergripande vården av patientens hälsa och sjukdom, i handledningen, förebyggandet av sjukdomar samt handledningen av patientens närstående. Sjukskötarens arbete är mycket ansvarsfullt och sjukskötaren fattar självständigt beslut i många frågor som berör vården. Sjukskötaren ska kunna tillämpa sina omfattande teoretiska kunskaper i praktiken i en enskild patients vårdsituation.

Utöver förmågan att fatta beslut behövs förmåga att lösa problem. Man behöver vara särskilt omsorgsfull och noggrann bland annat i fråga om läkemedelsbehandlingar, uppföljning av patientens livsfunktioner (andning, blodcirkulation, medvetandegrad) och användning av olika hjälpmedel och apparater.

Etiska aspekter ska beaktas i sjukskötarens arbete. Arbetet förutsätter god interaktionsförmåga i möten med olika patienter och deras närstående samt samarbetsförmåga då man arbetar tillsammans med andra som deltar i vården. Sjukskötaren måste kunna lyssna, men också på ett tydligt och begripligt sätt kommunicera det som berättats till andra människor. 

Arbetet kräver en förmåga att organisera och koordinera. Sjukskötaren måste kunna agera flexibelt och anpassa sig till snabbt föränderliga situationer.

I vårdarbetet behövs både fysisk och psykisk uthållighet och god stresstålighet. Sjukskötarens arbete är ofta treskiftsarbete, så yrket förutsätter ofta att man anpassar sig till skiftarbete.

I sjukskötarens arbete finns många möjligheter att specialisera sig, så vilka kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet varierar också inom yrket. Det är viktigt att kontinuerligt fortbilda sig och inhämta information eftersom metoderna och utrustningen utvecklas snabbt inom branschen.

Vid yrkeshögskolor kan man avlägga yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, sjukskötare (YH).

Även förstavårdare (YH), barnmorskor (YH) och hälsovårdare (YH) avlägger sjukskötarexamen.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Sjukskötaren är en legitimerad yrkesutbildad person. Endast en legitimerad yrkesutbildad person kan arbeta som sjukskötare. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira beviljar på ansökan legitimation för yrket.

Medianlön

3236 €/m

Privata sektorn

3084 €/m

Offentliga sektorn

3274 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde