Specialplanerare, brottspåföljdssektorn

Yrke Publicerad

Bedömningscentren inom Brottspåföljdsmyndigheten (RISE) bedömer riskerna och behoven hos personer som dömts till fängelse, planerar fängelsetiden och placerar fångar i fängelse eller i övervakad frihet på prov. Bedömningscentren avger också yttranden till domstolarna i frågor som gäller samhällspåföljder. En specialplanerare har till uppgift att bedöma fångarna inom sitt brottspåföljdsområde och planera strafftiden för dömda personer. Arbetet förutsätter kunskap om brottspåföljdssektorn, om hur man påverkar brottsligt beteende samt kommunikations- och samarbetsfärdigheter. 

I arbetet ingår att vara med och fatta beslut om risk- och behovsbedömningar som gäller fångar, om strafftidsplaner och om placeringar, att ta fram utredningar om samhällspåföljder och att ge yttranden till domstolarna. Arbetet utförs i huvudsak i kontorsmiljö med datateknik som främsta redskap. I arbetet har man kontakt med den övriga personalen, myndigheter och dömda. 

Arbetet förutsätter kunskaper om brottspåföljdssystemet och om kundgruppen i brottspåföljdssektorn. Det är ett krävande och utmanande kundarbete. Man kan studera brottspåföljdskunskap och avlägga social- och hälsovårdsexamen socionom (YH) på yrkeshögskolan Laurea i Vanda. På juridiska fakulteten vid Östra Finlands universitet i Joensuu kan man avlägga en utbildning inom det samhällsvetenskapliga området, juridisk expert, som ger behörighet inom olika juridiska specialområden inom den offentliga rätten. Den högre högskoleexamen heter förvaltningsmagister. 

Ammatissa tarvitaan rikosseuraamusjärjestelmän ja rikosseuraamusalan asiakaskunnan tuntemusta. Työ on vaativaa ja haasteellista asiakastyötä. Työssä käytetään arviointikykyä sekä kykyä yhdistellä tietoa eri lähteistä. Kyky arvioida rikollisiin tekoihin johtaneita ja niitä ylläpitäviä tekijöitä sekä asiakkaan voimavaroja muutostyössä on työn keskeistä osaamista.

Ammatissa tutkitaan rikollisen käyttäytymisen syitä sekä keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. Myös alan kansainvälisten tutkimusten seuraaminen on tärkeää. Täytäntöönpano on osattava tehdä turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta huolehtien, mikä edellyttää alan lainsäädännön ja määräysten tuntemusta. Ammatissa tarvitaan sitoutumista rikosseuraamusalan tavoitteisiin sekä aktiivista ja kehittävää työotetta.

Erikoissuunnittelijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Empatia ja kyky motivoida tuomittuja elämään yhteiskunnassa hyväksyttyjen rajojen puitteissa on tärkeä taito.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Muu kielitaito on eduksi.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella rikosseuraamusalaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan sosionomi (AMK -tutkinnon. Yliopistossa voi suorittaa juridiikan erikoisaloille julkisoikeuteen pätevöittävän yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutuksen. Alempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden kandidaatti, ylempi puolestaan hallintotieteiden maisteri.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Erikoissuunnittelijan virkaan ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Soveltuvana koulutuksena pidetään ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa sosiaali- tai käyttäytymistieteiden alalta.

Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimus on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukainen kelpoisuus.

Virkasuhdetta täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin. Valittavasta henkilöstä tullaan tarvittaessa hakemaan turvallisuusselvityksestä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys.

Medianlön

2880 €/m

Privata sektorn

2858 €/m

Offentliga sektorn

2890 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken