Specialsakkunnig, offentlig förvaltning

Yrke Publicerad

En specialsakkunnig i den offentliga förvaltningen arbetar inom sitt eget ansvarsområde i tjänstemannabefattning. Den sakkunniga arbetar med expert-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter. Av en tjänsteperson krävs god kompetens inom det egna ansvarsområdet, behärskande av tjänstemannaetik, kommunikations- och interaktionsfärdigheter samt språkkunskaper. Den sakkunniga arbetar vid olika enheter inom offentlig förvaltning, till exempel i kommuner, inom regionförvaltningen eller vid ministerier.

Den offentliga förvaltningen, till exempel kommunerna, regional- och lokalförvaltningen, ministerierna och riksdagen.

Bläddra bland jobbannonser: Specialsakkunnig, offentlig förvaltning

I yrket som specialsakkunnig betonas stark kompetens inom det egna ansvarsområdet samt kännedom om därtill hörande lagstiftning, den offentliga förvaltningens beslutssystem och förvaltning. Den specialsakkunniga måste kontinuerligt följa med samhälleliga förändringar samt sätta sig in i forskningen och utvecklingen inom det egna specialområdet. Tjänstepersonens uppgifter kan till exempel fokusera på verkställande, utveckling, övervakning, kommunikation eller administrativt arbete inom politikprogram eller lagstiftning.

Den specialsakkunniga behöver känna till de bestämmelser i tjänstemannarätten som definierar tjänstepersonernas rättigheter och skyldigheter till den del de gäller de egna arbetsuppgifterna. Dessutom krävs förmåga att reflektera över sin egen verksamhet ur ett etiskt perspektiv. Som utövare av offentlig makt är det på myndighetens och tjänstepersonens ansvar att handla så att verksamheten uppfyller kraven på neutralitet, obundenhet och jämlikhet. Tjänstepersonen står i ett särskilt förhållande till medborgaren och anställningsförhållandet medför värderingar och principer i anslutning till detta.

I yrket krävs förmåga att uppfatta omfattande helheter samt god skriftlig och muntlig framställningsförmåga, eftersom arbetet ofta innefattar att göra olika analyser och hålla framträdanden. Av tjänstepersonen krävs utmärkta samarbets-, interaktions- och kommunikationsfärdigheter samt färdigheter i datateknik. Förmåga att nätverka är till nytta. I tjänster som fokuserar på internationella uppgifter krävs ofta förutom kunskaper i finska och svenska även flytande kunskaper i andra språk som behövs i arbetet.

Lämplig utbildning beror på uppgiften, men vanliga utbildningsbakgrunder i yrket är magisterexamen som avläggs vid universitetet i juridik, samhälls- och statsvetenskap, förvaltnings- och ekonomivetenskap.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Fastställs uppgiftsspecifikt. I allmänhet krävs högre högskoleexamen. Av tjänstemän inom statsförvaltningen krävs kunskaper i svenska.

Medianlön

4300 €/m

Privata sektorn

4219 €/m

Offentliga sektorn

4325 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Nyttiga länkar