Väktare, brottspåföljdsbranschen

Yrke Publicerad

Väktare som arbetar för Brottspåföljdsmyndigheten ansvarar för att straff i fängelser och öppna fängelser genomförs på ett lagenligt och säkert sätt. Utöver bevakning och övervakning omfattar uppgifterna även handledning och rehabilitering. Förutom att yrket kräver att man tar ansvar och växelverkar med andra måste man också bland annat behärska säkerhets- och övervakningsarbete, ha kunskaper i rehabilitering och handledning samt känna till lagstiftning och bestämmelser inom området.

Vartijan on tunnettava vankeinhoidon lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Ammatissa on tunnettava Rikosseuraamuslaitoksen toiminnot ja toimintatavat sekä enenevässä määrin myös sidosryhmien toiminta.

Ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, rauhallisuutta, tarkkuutta ja vastuuntuntoisuutta. Yhteistyötaitoja tarvitaan työskenneltäessä laitoksen muun henkilökunnan sekä muiden viranomaisten ja ammattiryhmien kanssa. Vankien kanssa tarvitaan ryhmänohjaustaitoja. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää kykyä ennakoida ja analysoida turvallisuusriskejä.

Vartijalla tulee olla riittävät perustiedot rikollisuuden syistä, seurauksista ja kontrollivaikutuksista sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista. Hän osaa myös motivoida ja kannustaa tuomittuja rikoksettomaan elämäntapaan. Ammatti edellyttää kykyä ymmärtää rangaistukseen toimittujen sosiaalisia olosuhteita ja sitä sääteleviä tekijöitä.

Vartijan tulee hallita myös voimakeinojen käyttö. Ammatissa tarvitaan kykyä sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. 

Työ edellyttää sopeutumista kolmivuorotyöhön sekä hyvää terveyttä ja riittävän hyvää kuntoa.

Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja koulutus kestää 16 kuukautta. Tutkintokoulutus rakentuu useista lähi- ja työssäoppimisjaksoista. Lähijaksot toteutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK). Lisätietoja löydät RSKK.fi -sivustolta. 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää myös täydennyskoulutusta rikosseuraamusalalla työskenteleville ammattilaisille. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena on vankeinhoitoalan ammatillinen tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 1108/2009). Koulutukseen valittavan on oltava vähintään 18-vuotias. Lisäksi suoritettuna on oltava vähintään toisen asteen ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä.

Hakijan on oltava terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitotyöhön sopiva. Hakijan tulee olla elämäntavoiltaan Rikosseuraamuslaitoksen palvelukseen sopiva henkilö, joka työssään sitoutuu noudattamaan rikosseuraamusalan arvoja ja periaatteita, joista keskeisin on ihmisarvon kunnioitus.

Hakijoista tehdään turvallisuusselvitys. Ajokortti on työssä tarpeen.

Medianlön

3289 €/m

Offentliga sektorn

3289 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken