Vårdassistent

Yrke Publicerad

En vårdassistent arbetar med assisterande uppgifter inom hälso- och sjukvården till exempel på vård- och ålderdomshem, vid enheter för boendeservice eller inom hemvården. Vårdassistentens arbetsuppgifter hänför sig till att sörja för klienternas grundläggande behov samt till olika uppgifter som kräver stöd, såsom städning eller uträttande av ärenden. I yrket krävs interaktionsfärdigheter, ansvarsfullhet och omsorgsfullhet.

Jobb finns bland annat på serviceboenden och vårdhem för äldre eller funktionshindrade som ägs av företag i socialvårdsbranschen, organisationer eller kommuner. Vårdassistenter kan också arbeta i hemmavård, hemma hos klienterna. Arbetet är avsett som ett komplement till den övriga personalen, i form av assistans så att sjukskötarna kan ägna sig åt sjukskötaruppgifter. Vårdassistenter fungerar också som promenadsällskap, samtalssällskap och hobbysällskap. 

Arbetet är människonära och förutsätter goda kommunikationsfärdigheter, förmåga att arbeta i grupp och ansvarskänsla. Som vårdassistent måste man behärska de praktiska assisterande uppgifter som är förenade med klientens basbehov. Utbildning för vårdassistenter ordnas på läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn. Utbildningen leder inte till examen men ger färdigheter att sköta assisterande uppgifter inom social- och hälsovårdssektorn. 

Terveys- ja sosiaalihuollon julkiset ja yksityiset yksiköt, järjestöt sekä yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Vårdassistent

Hoiva-avustajan tulee osata huolehtia asiakkaan tai potilaan perustarpeiden hoitamisesta. Ammatissa tarvitaan kiinnostusta erityisesti vanhus- ja vammaistyötä kohtaan. Hoiva-avustaja ei kuitenkaan voi osallistua lääkehoitoon.

Ihmisläheinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja. Ammatissa tarvitaan myös oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Työ edellyttää vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja täsmällisyyttä.

Riittävä suomen kielen taito on tarpeen ammatissa toimimiseksi. Tietoteknisestä osaamisesta on ammatissa hyötyä. Hoiva-avustajan on usein sopeuduttava vuorotyöhön.

Ammatti edellyttää hyvää terveyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Suosituksen mukainen koulutus muodostuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kahdesta tutkinnon osasta:

  • kasvun ja osallisuuden edistäminen  
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala  

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Mikäli yksikön toiminnan kannalta hoiva-avustajien lääkehoitoon osallistuminen on välttämätöntä, tulee hoiva-avustajalla olla suoritettuna lääkehoidon koulutus, osaaminen varmistettu ja lääkärin myöntämä kirjallinen lääkehoitolupa.  Hoiva-avustajan lääkehoitolupa on aina asiakas- ja tai lääkekohtainen. Hoiva-avustaja ei voi myöskään itsenäisesti vastata asiakkaan lääkehoidosta, eikä toteuttaa lääkehoitoa yksin.

Medianlön

2320 €/m

Privata sektorn

2236 €/m

Offentliga sektorn

2371 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde