Byggbranschen

Yrkesområde

Inom byggbranschen planeras och byggs nya byggnader och befintliga byggnader renoveras. Man arbetar förutom med husbygge även med den byggda miljön, till exempel med mark- och vattenbyggnad. Inom mark- och vattenbyggnad skapar man förutsättningar för samhällets funktioner genom att planera, bygga och upprätthålla infrastrukturen, som omfattar vägar, broar, tunnlar, hamnar, vattenledningar, elledningar och telekommunikationsnät samt olika markkonstruktioner. Byggproduktindustrin utvecklar och tillverkar byggprodukter och byggmaterial för branschens behov.

Yrken

Intervjuer