Energibranchen

Yrkesområde

Energiindustrins uppgift är att producera energi, vilket är nödvändigt för att samhället ska fungera. Utöver el producerar energiindustrin fjärrvärme och fjärrkyla. På grund av klimatförändringen har en allt större del av arbetsplatserna inom energibranschen en koppling till förnybar energi. Arbetsuppgifterna inom energibranschen anknyter till produktion, anskaffning, överföring och försäljning av energi samt planering, byggande, drift och underhåll av energinät och kraftverk. 

Yrken

Intervjuer