Hälso- och sjukvård

Yrkesområde

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att främja hälsan, förebygga sjukdomar samt bota och vårda sjuka. Hälso- och sjukvårdstjänster produceras inom både den offentliga och den privata sektorn. De offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna indelas i primärvård och specialiserad sjukvård. Den privata hälso- och sjukvården kompletterar den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster. Primärvård omfattar till exempel hälsorådgivning, sjukvård, rehabilitering, mentalvårdstjänster, tandvård, skolhälsovård, studerandehälsovård samt företagshälsovård. Specialiserad sjukvård består av förebyggande, undersökning, behandling, prehospital akutsjukvård, jour och medicinsk rehabilitering enligt medicinska och odontologiska specialiteter. Dessutom arbetar yrkesutbildade personer inom branschen med bland annat veterinärarbete, inom apoteksområdet, optik och hälsoteknologi.

Yrkesområden

Bekanta dig med yrken i branschen i presentationerna av yrkesområdena.

Andra yrken inom branschen

Intervjuer