Farmaciområdet

Yrkesområde

Farmacipersonalen är experter inom läkemedelsområdet. Inom branschen kan man arbeta med till exempel läkemedelsutveckling, myndighetsuppgifter inom läkemedelsområdet samt med uppgifter på apotek och sjukhus.

Yrken

Intervjuer