Hälsofrämjande tjänster

Yrkesområde

Med hälsofrämjande tjänster avses tjänster som stöder hälsan, välbefinnandet, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand. Inom branschen kan man till exempel arbeta med rehabilitering, kostrådgivning och uppgifter som stöder det psykiska välbefinnandet.

Yrken

Intervjuer