Sjukvård

Yrkesområde

Inom sjukvården vårdas och botas människor inom ramen för hälso- och sjukvårdstjänster. Inom branschen kan man arbeta till exempel inom primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården.

Yrken

Intervjuer